Zdecyduje generacja Y

Pokolenie osób wchodzących właśnie w dorosłe życie zmieni oblicze wielu branż, w tym także bankowości.

Zdecyduje generacja Y
Najcięższy okres niedawnego kryzysu światowa gospodarka szczęśliwie ma już za sobą. Wśród najbardziej poszkodowanych była branża finansowa, po części współodpowiedzialna za rynkowe perturbacje. Dlatego dziś wracając do równowagi, poszukuje nowych obszarów wzrostu. Jednym z nich może być - wskazywany przez ekspertów Internet Business Solutions Group (IBSG), grupy doradztwa strategicznego firmy Cisco - proces wchodzenia na rynek najmłodszego pokolenia konsumentów nazywanych Generacją Y czy pokoleniem Millennium. Łączy ich data narodzin w latach 80. i 90. ub. wieku.

Konsultanci IBSG przebadali grupę ponad tysiąca respondentów w Stanach Zjednoczonych, w celu poznania ich aktualnych priorytetów finansowych, oczekiwań wobec usług bankowych, preferencji dotyczących kanałów kontaktu. Podczas gdy niedawny kryzys nadszarpnął finansowy byt wielu, zdecydowanie wzrosło wykorzystanie nowych technologii - np. wideo czy serwisy społecznościowe - w codziennym życiu. Trendy te dotyczą zarówno generacji Y, jak i generacji X - urodzonej dwie dekady wcześniej. Preferencje tychże zestawione są z preferencjami pokolenia urodzonego przed rokiem 60. XX wieku - powojennego wyżu i osób jeszcze starszych. Z przeprowadzonego badania autorzy wysnuli 10 powodów, dla których młodzi konsumenci zmienią bankowość detaliczną.

1. Najważniejsze wyzwania generacji Y. Obniżanie zadłużenia, zarządzanie wydatkami, edukacja finansowa należą do priorytetów młodszych konsumentów w erze pokryzysowej.

2. Generacja Y potrzebuje pomocy w zarządzaniu swoimi finansami. Ponad jedna trzecia generacji X oraz generacja Y uważa, że potrzebuje doradztwa w sprawach finansowych, podczas gdy tak samo uważa mniej niż 1/5 reprezentantów pokolenia wyżu powojennego.

3. Generacja Y otrzymuje porady finansowe od znajomych i rodziny, nie tylko od banków. Generacja Y trzykrotnie bardziej ceni sobie porady od znajomych i rodziny niż pokolenia wyżu powojennego.

4. Generacja Y docenia porady profesjonalnych doradców. Ponad jedna trzecia generacji Y woli posłuchać porady profesjonalnego doradcy niż kolegów, szukania samemu czy korzystania z automatycznych narzędzi do porównywania.

5. Banki są dobrze pozycjonowane. 85% generacji Y jest zadowolona lub bardzo zadowolona z obecnych usług finansowych.

6. Generacja Y to użytkownicy nowych technologii. Generacja Y i X zdecydowanie bardziej akceptuje nowe narzędzia online i kanały otrzymywania porad finansowych. Ponad połowa ma kamerę internetową w porównaniu do mniej niż 1/3 w boomers/silvers. Dodatkowo, 1/5 generacji Y odwiedza YouTube kilka razy dziennie (średnio pięć razy więcej niż starsze pokolenia), 97% pokolenia Y ma telefony komórkowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200