Zdarzenia pod kontrolą

Microsoft zaoferuje system zarządzania zdarzeniami Operations Manager opracowany przez firmę NetIQ.

Microsoft zaoferuje system zarządzania zdarzeniami Operations Manager opracowany przez firmę NetIQ.

Zamiast samodzielnie rozwijać aplikację, która umożliwiałaby scentralizowane zarządzanie zdarzeniami w domenach Windows NT i 2000, zdecydował się licencjonować oprogramowanie Operations Manager, opracowane przez NetIQ. Firma ta jest liderem w zakresie rozwiązań administracyjnych przeznaczonych na platformę BackOffice. Na bazie rozwiązania NetIQ Microsoft opracuje narzędzie Operations Manager.

Umowa licencyjna przewiduje, że docelowo aplikacja Operations Manager ma umożliwiać nie tylko zarządzanie aplikacjami Microsoftu, lecz również takimi rozwiązaniami, jak SAP R/3, Oracle czy Lotus Domino. Za rozwijanie dodatkowych modułów poszerzających funkcjonalność Operations Manager będzie odpowiadać nie Microsoft, lecz firma NetIQ.

Pakiet z historią

Rozwiązanie, które za 175 mln USD licencjonuje Microsoft, nie jest nowością. Produkt w pierwszej wersji znany pod nazwą SeNTry umożliwiał scentralizowane zarządzanie dziennikami zdarzeń wszystkich serwerów i stacji roboczych pracujących pod kontrolą Windows NT - nawet w środowisku wielodomenowym.

Rozwiązanie zakupiła firma Mission Critical Software i przemianowała je na Enter-prise Event Manager (pakiet ten opisywany był już na łamach Computerworld 31/1998) oraz znacznie rozszerzyła jego funkcjonalność, dodając np. możliwość scentralizowanego kontrolowania zdarzeń za pośrednictwem przeglądarki WWW . Pakiet wzbogacono również o wiele modułów logicznych Knowledge Packs, które zawierały predefiniowane filtry, alarmy oraz opisy zdarzeń nie tylko dla systemów operacyjnych, lecz także dla aplikacji, takich jak IIS, Exchange i SQL Server.

Kolejna wersja aplikacji weszła w skład pakietu OnePoint, umożliwiającego zarządzanie nie tylko logami systemowymi, ale również prawami dostępu w domenach Windows NT 4.0, zasobami dyskowymi itp. (pakiet ten opisywany był w CW 16/1999). Rozwiązanie ostatecznie znalazło się w ofercie firmy NetIQ, która w lutym br. połączyła się z Mission Critical Software.

Siatka wywiadowcza

Operations Manager składa się z trzech komponentów: agenta, modułu Consolidator oraz serwera DAS (Data Access Server). Agenty instalowane na monitorowanych serwerach i stacjach roboczych (Windows NT i 2000) komunikują się w czasie rzeczywistym z modułem Consolidator, do którego należy przekazywanie informacji zbieranych przez agentów do centralnego repozytorium (serwera DAS) oraz automatyczne wykonywanie określonych wcześniej przez administratora czynności w przypadku wystąpienia konkretnych zdarzeń (np. wysłanie poczty elektronicznej, uruchomienie określonego skryptu itp.). Agenty, pracujące na stacjach roboczych wysyłają do Consolidatora informacje zapisywane w standardowych logach systemowych Windows NT i 2000, dane dotyczące parametrów obserwowanych z wykorzystaniem aplikacji Performance Monitor oraz wiadomości z oddzielnych logów aplikacji dostarczanych przez niezależnych producentów.

Serwer DAS pełni funkcję interfejsu pomiędzy bazą danych Microsoft SQL Server, stanowiącą podstawowe repozytorium informacji niezbędnych do pracy oprogramowania, a modułem Consolidator. Udostępnia on również interfejs administracyjny, z którego można korzystać za pośrednictwem konsoli MMC lub przeglądarki (po integracji z serwerem IIS).

.NET z zarządzaniem

Microsoft Operations Manager ma być wprowadzony na rynek w pierwszej połowie 2001 r. Uzupełni on dostępny już od kilku lat na rynku pakiet Systems Management Server, umożliwiający zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami oraz zdalną dystrybucję przeznaczonego dla nich oprogramowania.

Oprócz tego pakietu Microsoft zamierza wprowadzić na rynek aplikację Microsoft Management Console Portal, nową wersję konsoli MMC, zbudowaną z wykorzystaniem technologii XML.


TOP 200