Zdalny backup danych przez internet

Usługi typu Online Back-up świadczone za pośrednictwem internetu nie są nowym pomysłem i są znane od dawna. Włoska firma Memopal opracowała kolejny taki produkt, który będzie konkurować na rynku z innymi tego rodzaju usługami, takimi jak Mozy czy Carbonite.

Usługa bazuje na pojedynczym systemie plików (noszącym nazwę MGFS), który może przechowywać do 100 TB danych i świadczyć swe usługi klientom platformy Windows. Oprogramowanie zarządzające klientem Windows można pobierać z tej strony (plik o długości 23 MB).

MGFS kompresuje oraz szyfruje dane i czuwa nad ich integralnością posługując się technologią "chechsum" (sprawdzanie sumy kontrolnej). Firma zapewnia danym bezpieczeństwo (ochrona przed awariami) stosując firmową technologię redundancji, polegającą na zapisywaniu informacji w trzech różnych miejscach.

Zobacz również:

Użytkownik płaci 99 USD rocznie za przechowywanie każdej porcji danych o pojemności 250 GB. Dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym za każdym razem gdy użytkownik zapisuje nowy plik lub usuwa stary. Użytkownicy mogą skonfigurować usługę w taki sposób, że aplikacja wykonuje backup całego dysku albo tylko wybranych plików lub grupy wskazanych plików.

Jeden użytkownik może w ramach jednej usługi (czyli tej samej przestrzeni adresowej) wykonywać backup więcej niż jednego systemu. Użytkownicy zarządzają plikami posługując się interfejsem graficznym, przypisującym każdemu plikowi znacznik URL identyfikujący dany zasób.

Popyt na usługi zdalnego archiwizowania danych ciągle rośnie. Nie ma się czemu dziwić biorąc pod uwagę fakt, że użytkownicy generują coraz więcej cyfrowych danych. Jak obliczył University of California w Berkeley, użytkownicy wygenerowali w 2002 r. 5 eksabajtów danych (czyli 5 mld gigabajtów), w 2006 r. 161 eksabajtów, a w 2010 r. ma to już być ok. 988 eksabajtów. Wydaje się więc, że firma Memopal nie powinna mieć kłopotów ze znalezieniem chętnych do skorzystania z usługi MGFS.


TOP 200