Zdalne quizy i testy

Quiz Studio pozwala na prowadzenie złożonych testów i kwestionariuszy, w których odpowiedzi są uzyskiwane za pośrednictwem stron WWW.

Quiz Studio pozwala na prowadzenie złożonych testów i kwestionariuszy, w których odpowiedzi są uzyskiwane za pośrednictwem stron WWW.

Program może samodzielnie dopasowywać zestawy pytań, wykorzystując wcześniejsze odpowiedzi danego użytkownika (tak aby odpowiadały one jego poziomowi wiedzy). Dodatkową opcją oferowaną przez Quiz Studio jest możliwość porównywania na bieżąco wyników uzyskiwanych przez wszystkie osoby uczestniczące w danym teście.

Rozdzielenie dwóch podstawowych narzędzi programu - Quiz Author (do konstruowania kwestionariusza) i Quiz Studio Administrator (do określania, kto i w jakim teście bierze udział) - umożliwia korzystanie z Quiz Studio także przez osoby, które zajmują się jedynie prowadzeniem testów czy ankiet, a nie ich tworzeniem. Narzędzie Author pozwala na budowanie kwestionariusza poprzez proste operacje "przeciągnij i upuść" stworzonych wcześniej dokumentów albo osobnych pytań. Te dokumenty to zbiory pytań - można je konstruować na pięć sposobów (wybór jednej odpowiedzi z wielu podanych, wpisanie brakujących informacji itd.). Każdy dokument można formatować, dodając tekst i elementy multimedialne, podobnie jak w graficznych edytorach takich narzędzi, jak Visual Basic. Za pomocą Quiz Studio Administratora można ze stworzonego kwestionariusza przygotować ankietę dla pracowników czy test dla studentów.

Biorący udział w teście korzystają z modułu Respondent, który (jako napisany w Javie) może być uruchomiony pod przeglądarką WWW (aczkolwiek intensywne posługiwanie się grafiką, a zwłaszcza jej przesuwanie, istotnie spowalniało działanie przeglądarki). Otrzymywane odpowiedzi są umieszczane za pośrednictwem skryptów w bazie danych na serwerze. Później można wyniki te opublikować w intranecie lub wysłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do zainteresowanego.

<hr size=1 noshade>Quiz Studio 1.0

Quiz Studio Inc.

http://www.quizstudio.com

Obsługiwane platformy: Apple Macintosh, Windows NT 4.0, Windows 95, Unix, WebTV, NC (dla klientów) i Unix (serwer)