Zdalna praca ważniejsza niż zarobki

Cisco zaprezentowało wyniki badania dotyczącego miejsc wykonywania pracy. Wynika z nich, że 60% pracowników uważa, że wydajna praca nie wymaga już ich fizycznej obecności w biurze. Możliwość pracy w dowolnym miejscu i czasie jest dla pracowników ważniejsza niż wyższe zarobki.

Potrzeba mobilności i elastyczności w zakresie dostępu do informacji firmowych jest tak duża, że 2/3 pracowników jest skłonna wybrać gorzej płatne oferty pracy, zapewniające więcej opcji dostępu do informacji poza biurem, zamiast bardziej lukratywne stanowiska o ograniczonym zakresie elastyczności. Pracownicy oczekują, że technologie informatyczne umożliwią im wykorzystywanie dowolnych urządzeń - osobistych lub firmowych - do uzyskiwania dostępu do firmowych sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu i czasie. Pracownicy ci oczekują również, że wybór tego typu urządzeń będzie coraz szerszy.

Tacy pracownicy, którzy dysponują dostępem do korporacyjnych sieci, aplikacji i informacji poza biurem, poświęcają więcej czasu na pracę. Aż 45% ankietowanych przyznało się do dodatkowych 2-3 godzin poświęcanych na pracę każdego dnia, natomiast 25% do co najmniej 4 godzin. Te dodatkowe godziny nie przekładają się jednak na większą dostępność pracowników na żądanie. Po prostu chcą oni mieć więcej możliwości zarządzania czasem pracy w ciągu całego dnia.

Chęci pracowników to jedno. Okazuje się jednak, że działy IT znacznej części firm nie są przygotowane w zakresie zasad i technologii, aby umożliwiać pracownikom bardziej mobilną pracę. Najważniejszym problemem jest oczywiście bezpieczeństwo.


TOP 200