Zdalna praca ważniejsza niż zarobki

Cisco zaprezentowało wyniki międzynarodowego badania dotyczącego miejsc wykonywania pracy. Wynika z nich że trzech na pięciu pracowników uważa, że wydajna praca nie wymaga już ich fizycznej obecności w biurze. Możliwość pracy w dowolnym miejscu i czasie jest dla pracowników ważniejsza niż wyższe zarobki.

Potrzeba mobilności i elastyczności w zakresie dostępu do informacji firmowych jest tak duża, że dwie trzecie pracowników jest skłonna wybrać gorzej płatne oferty pracy, zapewniające więcej opcji dostępu do informacji poza biurem, zamiast bardziej lukratywne stanowiska o ograniczonym zakresie elastyczności. Pracownicy oczekują, że technologie informatyczne umożliwią im wykorzystywanie dowolnych urządzeń - osobistych lub firmowych - do uzyskiwania dostępu do firmowych sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu i czasie. "Pracownicy ci oczekują również, że wybór tego typu urządzeń będzie coraz szerszy" - czytamy w raporcie Cisco.

Tacy pracownicy, którzy dysponują dostępem do korporacyjnych sieci, aplikacji i informacji poza biurem, poświęcają więcej czasu na pracę. Aż 45% ankietowanych przyznało się do dodatkowych 2-3 godzin poświęcanych na pracę każdego dnia, natomiast 25% - do co najmniej 4 godzin. Te dodatkowe godziny nie przekładają się jednak na większą dostępność pracowników na żądanie. Po prostu chcą oni mieć więcej możliwości zarządzania czasem pracy w ciągu całego dnia.

Chęci pracowników to jedno. Okazuje się jednak, że działy IT znacznej części firm nie są przygotowane w zakresie zasad i technologii by umożliwiać pracownikom bardziej mobilną pracę. Najważniejszym problemem jest oczywiście bezpieczeństwo. Chociaż wielu informatyków było przekonanych, że bezpieczeństwo (57%), budżet (34%) i doświadczenie pracowników (17%) to najpoważniejsze bariery uniemożliwiające większe rozproszenie personelu, pracownicy często twierdzili, że przeszkodami były brak rozwiązań IT i zasady korporacyjne.

"Raport ten jest po prostu sygnałem do działania dla działów informatycznych. Praca przestała kojarzyć się z miejscem. Stała się stylem życia, a rola informatyka w rezultacie zyska jeszcze bardziej strategiczne znaczenie, polegające na zapewnieniu poprawy wydajności i niezmiennego poziomu pracy" - zauważą Dave Evans, futurolog i główny technolog grupy doradczej Internet Business Solutions Group w firmie Cisco.

Czytaj także:

Bezpieczeństwo pracy zdalnej

Chętniej szukamy pracy zdalnej niż mobilnej

Praca z domu dobra dla firmy

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200