Zawody przyszłości

Rosnące znaczenie informatyki w przedsiębiorstwach i organizacjach coraz szybciej prowadzi do ścisłej specjalizacji zawodów informatycznych.

Rosnące znaczenie informatyki w przedsiębiorstwach i organizacjach coraz szybciej prowadzi do ścisłej specjalizacji zawodów informatycznych.

Każdy kolejny rok przynosi w wiele zmian. Zmienia się sposób zarządzania działem IT, zmienia się zapotrzebowanie na informatyków poszczególnych specjalności, zmienia się wreszcie charakter ich pracy. W najbliższych latach zmiany te nabiorą jeszcze większego tempa. W wielu firmach, które dotychczas poszukiwały informatyków do wszystkiego, pojawi się potrzeba silnej specjalizacji. Tendencja ta, a także rozwój stosowanych technologii wykreują zapotrzebowanie na wąsko wyspecjalizowanych informatyków z różnych dziedzin. Oto kilka specjalności, które w najbliższych latach będą szczególnie cenione.

Wciąż ważne trzy litery

Nadal nie słabnie zapotrzebowanie na zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie. Można wręcz oczekiwać, że po pewnej stagnacji spowodowanej sylwestrową zmianą daty nadchodzący rok przyniesie nowe kontrakty na zakup pakietów MRP II/ERP. Oznacza to stały wzrost zapotrzebowania na wdrożeniowców. Dla wielu firm poważnym problemem stanie się znalezienie sprawnych administratorów, którzy będą utrzymywać wdrożone już systemy. Dotychczas ich zarządzaniem zajmowali się zazwyczaj specjaliści, biorący udział we wdrożeniu, jednak oczekiwany wzrost popularności pakietów MRP II/ERP sprawi, że ich zatrzymanie w firmie stanie się, jeśli nie niemożliwe, to z całą pewnością trudne.

Analiza permanentnej zmiany

Wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie spowodują również dalszy wzrost zapotrzebowania na analityków biznesowych. Dotychczas większość tego typu specjalistów znajdowała zatrudnienie w firmach konsultingowych, a przedsiębiorstwa zatrudniały ich na kilkumiesięczne kontrakty np. po to, żeby dostosować funkcjonowanie swoich organizacji do wymogów stawianych przy wdrożeniu systemów. To jednak już wkrótce się zmieni. Polskie firmy, chcąc konkurować na liberalizujących się rynkach światowych, będą musiały pomyśleć o zatrudnieniu na stałe grupy specjalistów, którzy zajmą się ciągłym doskonaleniem procesów w przedsiębiorstwach.

Nieuchronne WWW

Zmiany zachodzące w światowej gospodarce, rozwój biznesu opartego na Internecie już wkrótce wykreują popyt na specjalistów potrafiących wykorzystać sieć WWW do codziennych kontaktów z klientami i dostawcami firmy. Coraz bardziej będzie ceniona umiejętność integracji nowych technologii ze starymi rozwiązaniami biznesowymi. Dlatego szczególnie poszukiwani staną się kierownicy projektów, znający nie tylko uwarunkowania technologiczne, ale posiadający również wiedzę z zakresu zarządzania i przede wszystkim marketingu.

Wiedzieć wszystko o firmie...

Konkurencja w biznesie zmusi polskie przedsiębiorstwa do zmiany orientacji i wdrożenia nowoczesnych narzędzi usprawniających kontakt z klientami, przyspieszających proces dostawy i dystrybucji towarów, a także ułatwiających zarządzanie firmą. Na razie z tego typu narzędzi korzystają głównie instytucje finansowe. Tego typu systemami już interesują się duże sieci handlowe, międzynarodowe koncerny z branży dóbr konsumpcyjnych i firmy spedycyjne. Doprowadzi to do szybkiego wzrostu zapotrzebowania na analityków znających hurtownie danych i systemy informowania kierownictwa (MIS). Narzędzia, pozwalające na korzystanie z danych zapisanych w tego typu systemach, są na tyle skomplikowane, że w każdej firmie będą potrzebni fachowcy, którzy potrafią w pełni wykorzystać ich możliwości.

... i o kliencie

Te same zmiany zmuszą również firmy do zakupu systemów do zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management). Jak zapowiadają analitycy, rozwiązania z tego zakresu już wkrótce w wielu branżach staną się niemal powszechnie obowiązującym standardem. Doprowadzi to do powstania zapotrzebowania na specjalistów z zupełnie nowej dziedziny, których zadaniem będzie analiza procesu kontaktów z klientem i stworzenie odpowiednich systemów wspomagających pracę działów sprzedaży.

Nauka i rozrywka

Informatyka jest także coraz bardziej znaczącą częścią przemysłu rozrywkowego i edukacji. Toteż zapotrzebowanie na specjalistów umiejących połączyć w sprawną całość przekaz nadawany za pośrednictwem różnych mediów będzie rosło w postępie geometrycznym.

Widać więc, że coraz większa odpowiedzialność po stronie informatyki, a także nadzieje z nią związane nieuchronnie prowadzą do końca ery "złotych rączek".


TOP 200