Zawirowania w amerykańskim przemyśle komputerowym

Ubiegły rok wstrząsnął fundamentami wielu komputerowych "pewniaków", do których należały wielkie firmy amerykańskie. Największe kompanie, odnotowujące rokrocznie coraz większe zyski, stanęły nagle wobec drastycznego spadu dochodów lub nawet groźby deficytu. Ten rok, jak pisaliśmy w artykule pt. "Wirus recesji" (CW nr 2/92), nie zdaje się zapowiadać wiele lepiej. "Wirus recesji" okazuje się odporniejszy od wirusa "Michaelangelo".

Ubiegły rok wstrząsnął fundamentami wielu komputerowych "pewniaków", do których należały wielkie firmy amerykańskie. Największe kompanie, odnotowujące rokrocznie coraz większe zyski, stanęły nagle wobec drastycznego spadu dochodów lub nawet groźby deficytu. Ten rok, jak pisaliśmy w artykule pt. "Wirus recesji" (CW nr 2/92), nie zdaje się zapowiadać wiele lepiej. "Wirus recesji" okazuje się odporniejszy od wirusa "Michaelangelo".

COMPUTERWORLD USA dokonał zwięzłego przeglądu wyzwań, kluczowych strategii i głównych nowych produktów czołowych amerykańskich firm komputerowych w 1992 roku. Przytaczamy tę publikację z niewielkimi skrótami.

Ten rok nie będzie dla słabych duchem. Zmiany struktur i kierunków - niektóre z nich radykalne - będą zaprzątały wiele firm. Korporacje, które stworzyły własne rynki, takie jak Lotus Development Corp. czy IBM, będą się restrukturyzować i dywersyfikować z nadzieją na utrzymanie wiodących pozycji. Inne, które wycisnęły swe piętno w świecie komputerów osobistych - takie jak Apple Computer Inc., Novell Inc. czy Microsoft Corp. - będą kontynuowały zabiegi o akceptację w szerszych środowiskach. A firmy produkujące jeszcze do niedawna proprietarne programy lub urządzenia (specyficzne, nie funkcjonujące bezpośrednio w innych środowiskach) - jak Digital Equipment Corp., Sun Microsystems Inc. czy Data General Corp. -będą starały się wejść na rynek komercyjnych systemów otwartych.

Apple Computer Inc. - John Sculley

1. Największe wyzwania: Zwiększenie mocy, zakresu i możliwości podłączeniowych Macintoshy tak, aby stały się atrakcyjniejsze dla korporacyjnych systemów informatycznych; wykazanie postępu w realizacji ambitnego aliansu z IBM.

2. Główne strategie: Redukcja kosztów produkcji, cen i czasu dostarczania wszystkich produktów na rynek. Realizowanie sojuszy technologicznych w celu zwiększenia możliwości korporacyjnych podłączeń Macintoshy i ich sprzedawalności. Szybkie rozwijanie architektury systemu 7.0 .

3. Główne oczekiwane produkty roku: System 7.1 , ma się pojawić w pierwszym kwartale. Mniejsze Powerbooki (ważące nie więcej niż 1,6 kg) - w połowie roku. Przygotowywane wspólnie z IBM serie urządzeń do łączenia płyt głównych produkowanych przez obydwie korporacje. Macintosh LC z procesorem 16-MHz 68030 (w lecie). Następca Macintosha IIsi z szybszym chipem 68030 i z ceną poniżej 3.000 USD. Kolorowa wersja Classic II, z ceną poniżej 2.000 USD (pod koniec roku). Udoskonalone Quadra 700 i 900 (na początku jesieni).

4. Opinie (komentarz): "To czego Apple potrzebuje (i czego Apple chce), to rewolucyjna nowa płyta główna i nowy system, które by przeprowadziły korporację w nowe stulecie. Ale Apple nie może tego zrobić sama." - Pieter Hartsook, redaktor newslettera w Alameda, Kalifornia.

AT&T - Robert Allen

1. Realizacja zapowiedzianej przed rokiem architektury Open Cooperative Computing (OCC). Zakończenie asymilacji organizacyjnej i marketingowej oraz w dziedzinie badań i rozwoju z NCR.

2. Kontynuowanie integracji linii produkcyjnych NCR i AT&T, ustanowienie więzów z sieciami sprzedawców, przekonanie klientów o wyższości otwartych systemów komputerowych w placówkach handlowych.

3. Komercyjna wersja oprogramowania Cooperation dla rozproszonych stanowisk pracy. Rynkowe dostawy Systemu 3600 w drugim kwartale. Pierwsze dostawy najnowszego Systemu 3700.

4. "Koncepcje OCC potrzebują wsparcia w postaci realnych produktów" - Tom Nolle, prezes CIMI Corp., New Jersey.

Banyan Systems Inc. - David C.Mahoney

1. Wykorzystanie systemu sieci operacyjnych Vines dla powstrzymania tendencji spadkowych na rynku zwłaszcza w stosunku do Novella. Przekonanie klientów, ze kompania o wartości 100 mln USD może być wchłonięta przez inną firmę bądź że zabraknie jej środków na wprowadzenie systemu Vines.

2. Zwiększenie zastosowań Vines dzięki kontynuowanej współpracy z głównymi producentami i sprzedawcami systmów otwartych. Udział w większych konsorcjach, dostosowywanie się do standartów sieciowych i zarządzania.

3. Produkty ułatwiające klientom UNIX-u korzystanie z sieci Vines. Całościowe pakiety zawierające rozbudowę zabezpieczeń i rozszerzonych sieci Vines 4.11 oraz Apple-owskiego wsparcia dla Vines 5.0. Niewykluczone jest pojawienie się wersji Vines dla Unix-owej wersji OSF/1 oraz dla najnowszych stacji roboczych produkcji Sun Microsystems i Hewlett- Packard/Apollo.

4. "Jeśli Novell nie potknie się na sieciach systemów zarządzania, nie widzę możlowości, aby dominacja tej firmy zachwiała się" -Mary Modahl, dyrektor zespołu badań nad strategią systemów sieciowych, Forrester Research Inc., Massachussetts.

Compaq Computer Corporation - Eckhard Pfeiffer

1. Przeżyć restrukturyzację, wcielić w życie nową strategię dystrybucyjną, utrzymać reputację wytwórcy produktów wysokiej jakości.

2. Nastawienie się na szeroki rynek zwykłego sprzętu. Budowa nowych kanałów dystrybucji poza tradycyjnymi dealerami. Utrzymać rozwój systemów najwyższej klasy oraz wprowadzić pierwsze produkty ACE-RISC. Obniżyć koszty i utrzymać jakość.

3. Kolejne wersje desktopów i notebooków opartych na chipach 486SX i 386SL. Najnowocześniejszy cztero-procesorowy Systempros. Pierwsze produkty ACE i komputer oparty na piórze świetlnym -pod koniec roku.

4. "Nasuwa się pytanie - czy zdołają zrobić to wszystko w ramach wyścigu z czasem. Jeśli tak, to mają dużą wygraną. Jeśli nie, to spadną do roli jeszcze jednego producenta klonów." - John Dunkle, wiceprezes Workgroup Technologies, New Hampshire.

Computer Associates International Inc. - Charles Wang

1. Dalsze wysiłki nad zmodyfikowaniem systemu sprzedaży z nadzieją na upowszechnienie obecnie lansowanej metody sprzedaży średnio 5 pakietów dla jednego klienta.

2. Zintegrowanie ostatnich nabytków (On-Line Software i Panasophic), wykazywanie troski o klienta w czasie przejmowania innych firm. Realizacja przewidywań, że Unix w połowie lat 90. przyniesie jedną trzecią całości dochodów.

3. Systemy Unix-owe i pakiety aplikacyjne. Powiększanie rodziny głównych mainframe-ów, włącznie z bazami danych i systemami. Wprowadzone w październiku narzędzia CASE mają być ogólnie dostępne już w połowie br.

4. "Unix rozpocznie nowy rozdział w historii CA. Korporacja będzie mogła powiedzieć swym klientom, by zachowali dotychczasowe oprogramowania i jednocześnie używali także systemów otwartych." - Terence Quinn, analityk programów, Kiddey, Peabody & Co., Nowy Jork.

Data General Corp. - Ronald L. Skates 1. Rozwijanie opartych na Unixie serwerów RISC Aviion przy jednoczesnej kontynuacji rozszerzania produktów MV/Eclipse.

2. Rozwijanie najnowocześniejszych aplikacji komercjalnych z serii Aviion dla rynków wertykalnych. Nawiązywanie współdziałania z innymi producentami oprogramowań.

3. Nowe systemy MV. Nowe serwery Aviion, suplementarne zarówno dla wyrobów tradycyjnych jak i najnowocześniejszych.

4. "W 1991 r. DG ustabilizowała swoje dochody i linie produkcyjne. W 1992 r. korporacja będzie musiała zwiększyć dostawy Aviion, aby wyrównać potencjalne straty związane ze zmniejszaniem się sprzedaży systemów proprietarnych". - William Bluestein, analityk Forrester Reaserch Inc., Massachussetts.

Digital Equipment Corp. - Kenneth H. Olsen

1. Zachować swój udział w rynku. Utrzymać klientów najnowszych produktów VAX/VMS i zaproponować im w dalszej części roku Alpha VAX oparty na RISC.

2. Przekonać starych i nowych klientów o poważnym zaangażowaniu w strategię systemów otwartych. Kontynuować rozwój oprogramowań, usług i systemowych integracji businesse'wych, aby wyrównać straty spowodowane spadkiem sprzedaży sprzętu.

3. Lepiej pakietowane i zintegrowane oprogramowania Network Application Support. Większej mocy i bardziej konkurencyjne pod względem ceny VAXy pracujące na nowych chipach CMOS. W połowie roku - pierwsze pracujące w systemie Unix stacje robocze, zgodne ze standardami ACE.

4. "DEC potrzebuje naprawdę dużego sukcesu, aby w 1992 r. stała się znów kompanią pierwszej linii." - David Evancha, analityk Worgroup Technologies Inc., New Hampshire.

Groupe Bull - Francis Lorentz

1. Odzyskanie stopy zysku z końca ubiegłego roku, kontynuowanie, rozwijanie produktów zarówno proprietarnych jak i otwartych, usprawnienie systemu obsługi klienta.

2. Usprawnienie organizacji fabryk, reorganizacja światowego systemu sprzedaży i serwisu. Działania integrujące. Doskonalenie Distributed Computing Model, który jest strategią Bulla w dziedzinie łączenia produktów proprietarnych i otwartych.

3. Oprogramowanie komputerowego wspomagania inżynierii produktów CAE, prawdopodobnie w pierwszym kwartale.

4. "Bull musi zrestrukturyzować swą organizację odpowiednio do potrzeb wytwarzania produktów zawartych w planie przekształceń." -Steve Josselyn, analityk International Data Corp., Massazchissetts.

Hewlett-Packard Co. - John Young

1. Kontynuowanie wysiłków zmierzających do jednakowego poziomu jakości produktu i jakości marketingu.

2. Kontynuacja sprzedaży sprzętu zarówno proprietarnego jak i działającego w systemach otwartych. Współpraca z korporacjami Sun i Microsoft nad rozwojem oprogramowań zorientowanych obiektowo. Utrzymanie wiodącej pozcyji w stacjach roboczych, tak pod względem ceny jak i operatywności sprzętu, zwłaszcza wobec produktów IBM i Sun.

3. Stacje robocze powyżej 50 MIPS przy cenie poniżej 10.000 USD. i wtryskowe w cenie od 200 do 1.000 USD. Interfejs sterowniczy POSIX dla proprietarnego systemu operacyjnego.

4. "Nie jestem optymistą odnośnie ich PC-tów, ale ich stacje robocze będą miały powodzenie." - Tom Kucharvy, analityk Summit Strategies, Boston.

IBM -John Akers

1. Przeprowadzenie gigantycznych planów restrukturyzacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu. Osiągnięcie postępu w ambitnym sojuszu z Apple. Przekonanie większej liczby klientów o decydującej roli mainframe'ów w informatyce przedsiębiorstw.

2. Rozwinięcie mniejszych i łatwiejszych w zarządzaniu i funkcjonowaniu, bardziej autonomicznych jednostek produkcyjnych przy jednoczesnym uniknięciu konfliktów między nimi i zamieszania z tego powodu. Wspieranie - zgodnie z zapowiedziami - systemów otwartych, m.in. przy pomocy architektury Systemu/390. Uzyskanie wiarygodności OS/2. Popieranie inicjatyw związanych z systemami otwartymi, m.in. Posix, oraz Distributed Computing Environment propagowanej przez Open Software Foundation.

3. OS/2 2.0, który miał się pojawić w marcu. Kilka nowej generacji mainframe'ów ES/9000. Kontynuowane ulepszenia tak pod względem ceny jak i operatywności AS/400 oraz pojawienie się długo oczekiwanego RS/6000 w cenie poniżej 10.000 USD.

4. "Niestety, zmiany statusu organizacyjnego są łatwe ale zmiany w postępowaniu są długoterminowym, trudnym procesem". -Frank Gens, analityk Technology Investment Strategies, Massachussets.

Lotus Development Corp. - Jim Manzi

1. Zatrzymanie tendencji spadkowych sprzedaży arkuszy kalkulacyjnych, które mają wiodącą pozycję na rynku. Rozwijanie innych produktów i przerzucanie środków do bardziej obiecujących dziedzin. Dalsza restrukturyzacja w celu redukcji kosztów.

2. Pomoc dla IBM w doprowadzeniu do sukcesu Officevision LAN i OS/2. Wejście na rynek Macintoshy. Uproszczenie procesu doskonalenia produktów. Rozwijanie i rozszerzanie Notes. Szybkie dostarczanie na rynek serii produktów Windows. Rozwijanie standardów protokółów przekazowych poczty elektronicznej.

3. Zestawy do Notes, włącznie z tradycyjnymi aplikacjami i urządzeniami ułatwiającymi dostęp do banku danych, poczta elektroniczna, narzędzia przekazu i arkusze kalkulacyjne Chronicle. Praca z IBM nad Officevision. 1 -2 -3 dla Macintoshy, nowa wersja dla Windows.

4. "Jeśli plan restrukturyzacji będzie realizowany, pozycja Lotusa powinna się poprawiać. Nastąpi silny wzrost w produktach komunikacyjnych. Korporacja jest na dobrej drodze z produktami Notes. Ale arkusze kalkulacyjne i Windowsy pozostaną jej wiodącymi produktami". - Mary McCaffrey, analityk C. J. Lawrence, Nowy Jork.

Microsoft Corp. - Bill Gates

1. Promowanie Windows 3.0 jako wiodącego systemu operacyjnego desktopów. Uzyskanie akceptacji użytkowników sieci i korporacyjnych systemów informatycznych. Zneutralizowanie śledztwa Federalnej Komisji Handlu w sprawie nieuczciwych lub monopolistycznych praktyk handlowych. Przezwyciężenie opinii tyrana przemysłu PC-tów.

2. Rozwijanie Windows NT (Nowej Technologii). Ułatwienie instalowania, funkcjonowania, uczenia się i stabilności Windowsów. Rozwijanie komputerów z piórem świetlnym, multimediów i poczty elektronicznej. Ulepszenie LAN Managera, aby mógł konkurować z NetWare. Rozwijanie serwera SQL.

3. Windows 3.1 ma się pojawić w marcu. Nowa Technologia (NT) ma być prezentowana w połowie roku a następnie, pod koniec roku - zestaw do rozwijania software. Również w tym roku - zestaw do rozwijania oprogramowania dla Open Data Base Connectivity oraz Pen for Windows Computing.

4. "Microsoft staje w obliczu szeregu wyzwań. ?ledztwo prowadzone przez Federal Trade Commission i pozew sądowy Apple to problemy numer 1. Każdy z nich może okazać się poważnym ciosem dla korporacji. Są ludzie, którzy uważają, że jeśli OS/2 2.0 jest wystarczająco dobry, to skala ucieczki (od DOS) może irytować. Novell także ma swój udział w sieciach." - Robert Kleiber, analityk Creative Strategies Research International Inc., Kalifornia.

Novell Inc. - Ray Noorda

1. Zachować klientów wiodącej na rynku Netware wersji 2 dla wersji 3. Przekonać nabywców , że ich operacyjny system sieci PC-tów jest wystarczająco niezawodny, aby mógł znaleźć szersze zastosowanie w całym przedsiębiorstwie.

2. Wyprzeć Banyana z większych skupisk systemów informatycznych przy pomocy łączenia właściwości Vines, włacznie z serwisem nadawania nazw. Rozwinięcie możliwości podłączeniowych Netware z wszystkimi heterogenicznymi środowiskami hardware i software. Kontynuowanie współdziałania z IBM nad zacieśnieniem więzó z Netview.

3. Netware 3.2 ma się pojawić pod koniec roku. Możliwe jest opatentowanie nowej technologii, która umożliwi pracę Netware z OS/2 i AIX na serwerach.

4. "Novell będzie kontynuował wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań przygotowywanych dla sieci całych korporacji i dla współdziałania między sieciami." - Michael Heylin, analityk Creative Strategies Research International Inc., Kalifornia.

Sun Microsystems Inc. - Scott McNeally

1. Dostarczenie w pełni funkcjonującego systemu operacyjnego Solaris 2.0 w połowie roku, tak aby prezentacja ta zbiegła się na rynku z konkurencyjnym systemem ACE lub żeby pokonała ten system. Zdobycie partnera do produkcji chipów następnej generacji Sparc CPU. Ustanowić obecność na rynku komercjalnych systemów otwartych.

2. Wykorzystać system operacyjny, narzędzia rozwojowe i akcesoria sieciowe do rozszerzania architektury Sparc na klony i sprzęt kompatybilny.

3. W pełni funkcjonujący multiprocesor Sparc. Niska cena (od 5.000 do 10.000 USD) Sparcstation o zakresie od 50 - 80 MIPS.

4. " Powinni odmłodzić rynel klonów Sparc. Nie startuje on tak, jakby tego chcieli." - Dave Smith, analityk International Data Corp., Massachussetts.

Unisys Corp. - James A. Unruh

1. Kontynuacja pomyślnych programów sprzedaży zasobów, by zmniejszyć zadłużenie w wysokości 3 mld USD. Generować więcej gotówki z zysku. Rozszerzyć sprzedaż w istniejącej bazie przez skupianie uwagi na usługach finansowych, komunikacji, liniach lotniczych i rządach.

2. Dalsza konsolidacja linii produkcyjnej. Kontynuacja poprawy infrastruktury wytwórczej i redukowania kosztów. Promowanie najnowszego mainframe 2200/900, jako głównego procesora dla przetwarzania danych on-line.

3. Popularne urządzenia peryferyjne i oprogramowania dla mainframe'ów 1100/1200.

4. "Uważam, że dotychczas dokonali oni wszelkich możliwych redukcji". - George Lindamood, Gartner Group Inc., Connecticut.


TOP 200