"Zawartość stała" pamięci masowych

Firma EMC poinformowała o wprowadzeniu na rynek systemu EMC Centera - rozwiązania pamięci masowej ukierunkowanej na zawartość ($content-addressed storage$ - CAS).

Firma EMC poinformowała o wprowadzeniu na rynek systemu EMC Centera - rozwiązania pamięci masowej ukierunkowanej na zawartość (content-addressed storage - CAS).

W tym kontekście pojawiło się zagadnienie tzw. zawartości stałej. Zawartość stała to obiekty nie zmieniające się przez dłuższy czas - takie jak dokumenty elektroniczne, zdjęcia cyfrowe (np. rentgenowskie), obrazy cyfrowe uzyskane metodą rezonansu magnetycznego, filmy, poczta elektroniczna, obrazy kontrolne czy materiały przeznaczone do emisji - a także informacje dotyczące zawartości tych obiektów.

Zobacz również:

Zawartość stała stanowi ponad połowę nowo tworzonych danych na całym świecie. W odróżnieniu od danych zmieniających się dynamicznie, zawartość stała jest zazwyczaj archiwizowana offline - na taśmach, dyskach optycznych, mikrofilmach i innych nośnikach niecyfrowych. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zasoby te zajmują dużo pamięci, a więc koszty nośników i zarządzania związane z ich przechowywaniem online są bardzo wysokie.

Dane, które dynamicznie się zmieniają, są często używane i aktualizowane. Pamięć masowa podłączana bezpośrednio (direct-attached storage - DAS), sieciowa pamięć masowa (network-attached storage - NAS) i sieci pamięci masowej (storage-area networks - SAN) są zoptymalizowane pod kątem takich właśnie informacji. Cechą zawartości stałej jest to, że może ona długo pozostawać niezmieniona. W przypadku wielu typów zawartości stałej dane nie mogą ulegać żadnym zmianom, w przypadku innych zawartości stała może trwać całe lata (nawet dziesięciolecia). W tym okresie informacja nie może ulegać zmianom i musi być łatwo dostępna. Potrzebna jest więc nowa architektura pamięci masowej, która łączy w sobie szereg nowych technologii, opracowanych pod kątem tej nowej kategorii danych dostępnych online. System Centera pozwala (w aspekcie ekonomicznym) wprowadzać zasoby zawartości stałych w obszar pamięci masowej online.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200