Zawartość dla wielu

Dobiegają końca prace nad stworzeniem protokołu ICAP.

Dobiegają końca prace nad stworzeniem protokołu ICAP.

Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) jest rozwiązaniem, w opracowaniu którego uczestniczy ok. 35 firm, w tym Novell, Cisco i Oracle. Pozwoli ono na dostarczanie różnym urządzeniom zawartości stron WWW w postaci preformatowanej, a także umieszczanie tak przygotowanej zawartości w buforach cache. Zawartość jest formatowana w sposób dynamiczny, w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkownika dysponującego konkretnym urządzeniem. Nie trzeba więc tworzyć wszystkich możliwych formatów zawartości - są one opracowywane zależnie od potrzeb. Utworzony raz format dla konkretnego urządzenia jest zachowany w buforze cache (w przyszłości także we współpracy z hierarchiami serwerów cache).

Wkrótce ICAP zostanie przesłany do Internet Engineering Task Force (IETF), podstawowej instytucji standaryzacyjnej w Internecie. Pierwszym produktem zgodnym z ICAP ma być rozwiązanie EdgeAdventage, firmy Akamai, przeznaczone dla usługodawców internetowych i dostawców usług aplikacyjnych (ASP). EdgeAdventage to platforma dostarczania sprofilowanej zawartości internetowej odbiorcom dysponującym różną przepustowością i formatem prezentacji danych.


TOP 200