Zautomatyzowane faktury

Firmy FileNet i Endymion zawarły porozumienie, w ramach którego oferować będą produkt ManagedPay - rozwiązanie umożliwiające automatyczne przetwarzanie faktur, opracowane przez firmę Endymion przy wykorzystaniu architektury FileNet P8.

ManagedPay jest rozwiązaniem umożliwiającym automatyzację procesów biznesowych poprzez zarządzanie działaniami obejmującymi łańcuchy dostaw, aplikacje zaplecza i osoby kierujące tymi procesami. Oprogramowanie pozwala na przekształcenie procesów manualnych, realizowanych z wykorzystaniem dokumentów drukowanych, na kompleksowe funkcje automatyczne.

System automatyzuje przetwarzanie faktur, pozwalając na szybsze zarządzanie fakturami przy mniejszym nakładzie pracy niż w przypadku tradycyjnego systemu przetwarzania dokumentów drukowanych. Oferuje również pracownikom działu finansów natychmiastowy dostęp w czasie rzeczywistym do informacji.

Zobacz również:

Oprogramowanie ManagedPay jest w pełni zintegrowane z rodziną produktów ECM firmy FileNet.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.goendymion.com/products/managedpay_demo.htm


TOP 200