Zaufać serwerowi

Pojawiła się inicjatywa, której celem jest oznakowanie "bezpiecznych" serwisów WWW.

Pojawiła się inicjatywa, której celem jest oznakowanie "bezpiecznych" serwisów WWW.

Electronic Frontier Foundation (EFF - organizacja zajmująca się ochroną wolności i praw obywatelskich w cyberprzestrzeni) oraz CommerceNet (konsorcjum skupiające kilka tysięcy firm ze świata, zainteresowanych prowadzeniem biznesu w sieci) postanowiły powołać wspólne przedsięwzięcie. E-Trust ma zająć się przyznawaniem oznaczeń serwisom dostępnym w pajęczynie WWW, które są bezpieczne i godne zaufania użytkowników chcących dokonywać elektronicznych transakcji za ich pośrednictwem. Wszystkie firmy zainteresowane otrzymaniem prawa oznakowania swojego serwera odpowiednim logo będą musiały poddać utrzymywane przez siebie serwery wielu testom i zobowiązać się do przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa.

EFF jest zainteresowana zabezpieczeniem prywatności użytkowników sieci. Dlatego licencja Etrust będzie udzielana tylko w przypadku zobowiązania się firmy do przestrzegania zasad, regulujących kwestie zbierania i wykorzystywania informacji uzyskiwanej o użytkownikach odwiedzających konkretny serwer.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.etrust.org.


TOP 200