Zatwierdzono nowy standard interfejsu do zarządzania aplikacjami

The Open Group, organizacja zrzeszająca czołowe firmy informatyczne, zatwierdziła nowy standard interfejsu do zarządzania aplikacjami - Application Instrumentation and Control (AIC). AIC ma być odpowiedzią na rosnący stopień skomplikowania systemów informatycznych obecnych w przedsiębiorstwach.

The Open Group, organizacja zrzeszająca czołowe firmy informatyczne, zatwierdziła nowy standard interfejsu do zarządzania aplikacjami - Application Instrumentation and Control (AIC). AIC ma być odpowiedzią na rosnący stopień skomplikowania systemów informatycznych obecnych w przedsiębiorstwach. Jego zastosowanie ma pomóc działom informatyki w skupieniu się na zarządzaniu i optymalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa, bez zagłębiania się w szczegóły techniczne aplikacji.

Standard, na który składa się specyfikacja i API (Application Programming Interface), umożliwia zarządzanie systemami w środowisku heterogenicznym, dzięki czemu możliwe staje się zarządzanie procesami biznesowymi bez względu na platformę sprzętową czy technologie stosowane w różnych systemach.

Pierwszą firmą, która wdraża nowy standard jest J.P. Morgan, współpracująca z Computer Associates (CA). To właśnie te dwie firmy przedstawiły propozycję standardu. CA zastosuje również nowe rozwiązania w swoim systemie do zarządzania aplikacjami Unicenter TNG.