Zatrzymano Romana Kluskę

Centralne Biuro Śledcze zatrzymało Romana Kluskę, współzałożyciela i byłego prezesa Optimusa, w sprawie nie odprowadzonego w 1999 r. przez jego firmę podatku VAT. W 2001 r. - za podobne przewinienie - prokuratura we Wrocławiu złożyła oskarżenie przeciwko ówczesnemu prezesowi, wiceprezesowi i głównej księgowej JTT Computer.

Centralne Biuro Śledcze zatrzymało Romana Kluskę, współzałożyciela i byłego prezesa Optimusa, w sprawie nie odprowadzonego w 1999 r. przez jego firmę podatku VAT. W 2001 r. - za podobne przewinienie - prokuratura we Wrocławiu złożyła oskarżenie przeciwko ówczesnemu prezesowi, wiceprezesowi i głównej księgowej JTT Computer. Jednak w styczniu 2002 r. wrocławski Sąd Rejonowy umorzył to postępowanie karne.

Wrocławska prokuratura oskarżyła w 2001 r. JTT o nie odprowadzenie podatku VAT w wysokości ok. 7 mln zł. – zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów – nie odprowadził 18 mln zł z tytułu podatku VAT. Spółka utworzyła na początku 2002 r. rezerwę na tę kwotę do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zarówno JTT Computer, jak i Optimus dostarczyły w 1999 r. komputery do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tych właśnie transakcji dotyczy oskarżenie prokuratury. W przypadku JTT, firma ta eksportowała za granicę produkowane przez siebie komputery, po czym natychmiast importowała je do Polski i sprzedawała firmom, które wygrały przetargi na dostarczenie sprzętu dla szkolnych pracowni internetowych. Dzięki temu były one zwolnione z płacenia 22% podatku VAT. Zwolnienie dotyczy bowiem m.in. „sprzętu komputerowego, importowanego w celach edukacyjnych”.

Zarząd JTT od początku twierdził, że wszelkie działania spółki były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a „sprzedaż komputerów dla firm realizujących kontrakty MEN nie spowodowała żadnych uszczupleń należności Skarbu Państwa”. Co więcej, spółka nie uzyskała korzyści finansowych, które miałyby wpływ na zmniejszenie jej obciążeń podatkowych. „Korzyści odniosło jedynie MEN, które mogło dzięki odliczeniu VAT-u wyposażyć dodatkowo 500 pracowni. Od początku o całej procedurze wiedzieli urzędnicy ministerstwa” - twierdzili w 2001 r. przedstawiciele JTT.

Optimus, jak na razie, nie udzielił komentarza w tej sprawie zatrzymania Romana Kluski. Wiadomo jedynie, że on i cztery inne osoby byłego zarządu Optimusa zostaną przesłuchane w sprawie transakcji z 1999 r.