Zatrzymać satysfakcję

Z badań firmy Hay Group wynika, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie pracy jest brak satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Na pojęcie satysfakcji składa się kilka czynników, takich jak możliwość awansu, rozwijające obowiązki, dobre relacje z współpracownikami, wynagrodzenie.

Ze wszystkich grup zawodowych, najczęściej na zmianę pracy decydują się informatycy, menedżerowie i przedstawiciele handlowi. Informatycy za najważniejsze dla czerpania satysfakcji z pracy uważają wysokie wynagrodzenie. Ważne są także możliwość rozwoju zawodowego oraz prestiż firmy. Za mniej istotne informatycy uznali możliwości awansu i dobrej współpracy z innymi pracownikami.

Badania przeprowadzana zarówno w Polsce, jak i Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Większość odpowiedzi okazała się zbieżna bez względu na region, z którego pochodzili pracownicy. Istotna różnica dotyczy wynagrodzenia. O ile w Polsce jest ono jednym z głównych elementów satysfakcji, to na Zachodzie pieniądze znalazły się daleko w tyle za potrzebą samorealizacji.