Zastrzyk technologii

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Praskiego w Warszawie potrwa co najmniej 5 lat.

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Praskiego w Warszawie potrwa co najmniej 5 lat.

Szpital Praski do niedawna był jedną z wielu niedoinwestowanych placówek służby zdrowia w Warszawie. Sytuacja szpitalnej informatyki poprawia się jednak dzięki wprowadzanej przez rząd reformie służby zdrowia. "Możemy położyć dziś większy nacisk na rozwój informatyki" - mówi Łukasz Feldman, główny specjalista ds. informatyki w Szpitalu Praskim.

Nowe przepisy umożliwiają szpitalom tworzenie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za informatykę, a także modyfikowanie struktury zarządzania, niezbędne w przypadku wdrażania systemów informatycznych. Nową, powstałą w ub.r. komórką warszawskiego szpitala jest Dział Systemów Informatycznych (DSI). "Niektóre oddziały Szpitala Praskiego są już w pełni skomputeryzowane. Chcemy jednak wzorować się na szpitalach zachodnich i przeprowadzić kompleksowy proces informatyzacji" - stwierdza Łukasz Feldman.

Przetarg na wdrożenie systemów informatycznych w Szpitalu Praskim wygrał SA. Działają już podstawowe moduły: ruch chorych (ADT) i finansowo-księgowy (FKK). Architektura systemu ADT jest szczegółowo sprecyzowana przez Ministerstwo Zdrowia, na podstawie wytycznych Unii Europejskiej. Zdecydowanie gorzej jest już jednak ze wskazówkami dotyczącymi standaryzacji przesyłania danych między szpitalami, kasami chorych i zakładami ubezpieczeń. "Tworzymy pewien wzór, który w naszym przekonaniu mógłby zainteresować inne szpitale. Ministerstwo koncentruje się obecnie na generalnych kwestiach reformy zdrowia i chwilowo nie jest zainteresowane informatyzacją szpitali. Konieczne jest więc działanie oddolne" - twierdzi Łukasz Feldman.

Jarosław Kruszewski

Największym wyzwaniem stojącym przed informatykami i zarządem szpitala jest reorganizacja prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów. W zadaniu tym pomóc ma aplikacja nazwana roboczo modułem kosztów usług medycznych, również opracowana przez firmę Optimus. "Aplikacja ta w wymaganym przez nas kształcie nie została tak naprawdę jeszcze nigdzie w Polsce wdrożona" - mówi główny specjalista ds. informatyki w Szpitalu Praskim. Jej podstawowym zadaniem będzie pomoc w rozwiązaniu kluczowego problemu wliczania do całości kosztów tzw. kosztów pośrednich. Aplikacja wspierająca prowadzenie rachunku kosztów usług medycznych połączy oprogramowanie ADT i system finansowo-księgowy, tak aby w przyszłości możliwe było wystawianie pacjentom i kasom chorych szczegółowych rachunków.

Wymagane nakłady inwestycyjne - kilkaset tys. zł - pochodzą, jak dotąd, z funduszu restrukturyzacyjnego dla szpitali. W przyszłości szpital będzie musiał finansować większą część inwestycji z funduszy własnych. Szpitalni informatycy dążą do tego, aby w przyszłorocznym budżecie na wydatki związane z informatyką została przeznaczona określona kwota. Na Zachodzie udział technologii informatycznych w wydatkach wynosi 3-5% budżetu, kilkakrotnie więcej niż w Polsce.