Zastrzerzony KPiR

Przeglądając wydanie pisma Copmuterworld z dn. 2 października spostrzegłem opis programów dla niewielkiej firmy. W tekście użyto skrótu KPiR.

Przeglądając wydanie pisma Copmuterworld z dn. 2 października spostrzegłem opis programów dla niewielkiej firmy. W tekście użyto skrótu KPiR.

Pragnę poinformować, że użyty w ogłoszeniu skrót KPiR jest własnością firmy Varico, i pod numerem 85405 jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP od dn. 19.10.1992 r. Od tego dnia trwa też prawo "Z rejestracji znaku towarowego". Ogłoszenie o rejestracji tego znaku jest zamieszczone w nr 10 "Wiadomości Urzędu Patentowego" za rok 1995. Używanie tego skrótu w kontekście nie dotyczącym firmy Varico (np. w opisach programów innych producentów) jest niewlaściwe i może wprowadzać klientów w błąd, ponieważ inne firmy nie mają prawa do używania tego skrótu. Pragnę zauważyć, że nazwa "Księga Przychodów i Rozchodów" nie jest i nie może być zastrzeżona przez nas, ani przez żaden inny podmiot, gdyż jest to nazwa własna. Wierzę, że użycie skrótu "KPiR" w odniesieniu do programu firmy Stream Soft było niezamierzone i nieświadome.

Z poważaniem

Artur Jankowiak


TOP 200