Zastosowania serwerów

Serwery znajdują zastosowania w wielu różnych systemach informatycznych, których wymagania są często zasadniczo odmienne w stosunku do wydajności takich operacji, jak obsługa transmisji i wymiany danych z innymi komputerami, mocy obliczeniowej lub niezawodności działania. Dlatego też tylko niektóre modele serwerów są oferowane jako sprzęt uniwersalny, a najczęściej architektura komputerów jest optymalizowana do wykonywania bardziej specjalizowanych zadań.

Serwery znajdują zastosowania w wielu różnych systemach informatycznych, których wymagania są często zasadniczo odmienne w stosunku do wydajności takich operacji, jak obsługa transmisji i wymiany danych z innymi komputerami, mocy obliczeniowej lub niezawodności działania. Dlatego też tylko niektóre modele serwerów są oferowane jako sprzęt uniwersalny, a najczęściej architektura komputerów jest optymalizowana do wykonywania bardziej specjalizowanych zadań.

Wśród zastosowań serwerów można wymienić serwery aplikacji, serwery plików, serwery drukowania, serwery baz danych oraz serwery internetowe lub telekomunikacyjne.

Określenia te odnoszą się do systemów składających się z oprogramowania oraz odpowiednio dobranego komputera, który jest w stanie zapewnić wymaganą wydajność systemu.

Serwer plików

Serwer plików jest przeznaczony do świadczenia usług udostępniania plików użytkownikom (klientom). Komputer taki powinien dysponować odpowiednio dużą pojemnością pamięci dyskowej i operacyjnej oraz interfejsami umożliwiającymi zapewnienie wymaganej przepustowości przy uwzględnieniu procesów wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych.

Serwer aplikacji

Serwer aplikacji to komputer, na którym uruchamiane jest oprogramowanie wykonujące zlecenia i żądania dostarczane przez programy klienckie. Może to być serwer baz danych, który udostępnia zawarte w bazie informacje, aplikacja księgowa zapisująca lub udostępniająca dane o transakcjach lub oprogramowanie CRM przekazujące na żądanie historię kontaktów z klientem lub zapisujące informacje o nowym kontakcie.

W ogólności serwerem aplikacji można by też nazwać serwer plików, na którym jest uruchomiona jakaś aplikacja udostępniająca pliki, ale jest to na tyle specyficzne zastosowanie, że serwer plików otrzymał własną oryginalną nazwę.

Serwery internetowe i telekomunikacyjne

Serwery internetowe i telekomunikacyjne to seria komputerów, w których do najważniejszych elementów można zaliczyć interfejsy I/O, które muszą zapewniać odpowiednio wysoką wydajność. Najpopularniejsze rodzaje tych serwerów to: komputery przeznaczone do udostępniania zawartości stron WWW, serwery pocztowe, odpowiedzialne za przechowywanie i dostarczanie poczty elektronicznej, a także działające w tle i mało widoczne serwery DNS (Domain Name Server) przechowujące i udostępniające informacje o adresach IP i nazwach domen, serwery dostępowe RAS (Remote Access Server) udostępniające zasoby sieci LAN zdalnym użytkownikom lub systemom oraz serwery telekomunikacyjne. Bez takich komputerów funkcjonowanie Internetu w praktyce nie byłoby możliwe. Te ostatnie z wymienionych serwerów, wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych, są specyficzną kategorią komputerów, które mają architekturę o szczególnie wysokim stopniu niezawodności. Do niedawna były to wyłącznie serwery uniksowe, choć ostatnio również Intel zaczął się interesować tym segmentem rynku i opracował własne platformy dla tej klasy sprzętu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200