Zastosowania przeglądarki

Program DB/Text gromadzi dane tekstowe, wykorzystując do tego internetowe narzędzia.

Program DB/Text gromadzi dane tekstowe, wykorzystując do tego internetowe narzędzia.

Zasoby zgromadzone w relacyjnych bazach danych stanowią ok. 20% ogólnej liczby wszystkich danych. Reszta to dane niestrukturalne. DB/Text WebServer oraz DB/TextWorks umożliwiają tworzenie i korzystanie z tekstowych baz danych. Te dwie wzajemnie dopełniające się aplikacje pozwalają na szybki dostęp do gromadzonych informacji za pośrednictwem przeglądarki WWW.

DB/TextWorks odpowiedzialny jest za stworzenie schematu zarządzania tekstową bazą danych. Może być ona dostępna zarówno w sieci lokalnej, jak i poprzez Internet. Tę drugą możliwość zapewnia DB/Text WebServer, współpracujący z istniejącym serwerem WWW (przez interfejs CGI). DB/Text WebServer umożliwia dynamiczne generowanie odpowiedzi uzyskanych na zgłoszone zapytania.

Istotną wadą, zresztą efektywnego rozwiązania, jest użycie dedykowanego formatu bazy. Cechą charakterystyczną baz tekstowych jest brak możliwości określenia z góry wielkości rekordów. Utrudnia to wykorzystywanie standardowych baz relacyjnych do gromadzenia takich danych. Oferowana baza o dedykowanym formacie nie tylko zapewnia obsługę rekordów o zmiennej długości, ale jest jednocześnie dostatecznie szybka. Przeszukanie około 100 tys. rekordów zajmuje sekundę. Jest to możliwe dzięki dwóm unikalnym metodom indeksowania bazy. Pierwsza opiera się na wybranych słowach kluczowych, druga zaś indeksuje całą zawartość pola.

Użycie baz tekstowych jako repozytorium informacji ma również wady. Bazy te nadają się do przechowywania i odtwarzania danych, które byłyby w innym przypadku trudne do skatalogowania, ale też import istniejących danych do baz tekstowych może zająć wiele czasu. DB/TextWorks udostępnia dwie metody importu. Akceptuje dane eksportowane z tradycyjnych baz danych w formacie ASCII z rozdzieleniem rekordów, bądź importuje pełny tekst ASCII, umieszczając cały dokument w pojedynczym polu. Podczas pracy z nowymi dokumentami łatwiejsze może okazać się używanie danych "oznakowanych". Pozwala to na importowanie i zapisywanie danych za pomocą nazw pól (podobnie jak dzieje się to w edytorach przy wykorzystaniu funkcji korespondencji seryjnej).

Przy tworzeniu zapytania użytkownik może zdecydować o formacie, w jakim prezentowane są uzyskiwane dane. Aby przeprowadzić test, zaprojektowałem bazę zawierającą informacje o produktach komputerowych. DB/Text WebServer pozwolił mi na wyświetlenie w grupach danych, takich jak: typ procesora i szybkość komputera. Mogłem także uzyskać informacje szczegółowe. Do wykorzystania bazy jako samodzielnej aplikacji Inmagic oferuje bezpłatnie narzędzie SearchWorks.

DB/TextWorks zapamiętuje sposób, w jaki baza była przeszukiwana wraz z wynikami przeszukiwań. Odpowiednie okienka dialogowe udostępniają raporty. Można także skorzystać z kreatora, umożliwiającego tworzenie pożądanej formy raportu poprzez użycie techniki drag & drop. Posługiwanie sięDB/TextWorks i DB/Text WebServer jest łatwe nawet dla nowicjuszy.

DB/Text WebServer uruchamiany jest pod Windows NT. Wcześniej musi zostać zainstalowany serwer WWW (dowolny zgodny z CGI) i obsługa TCP/IP. W moim przypadku użyłem Enterprise Server (Netscape). Obecnie w fazie testów beta znajduje się oprogramowanie na platformę Alpha (DEC). Całość aplikacji (obie części) dostarczana jest na czterech dyskietkach. Podczas prostej procedury instalacji jedyną konieczną informacją jest podanie ścieżki do serwera WWW oraz katalogu, zawierającego pliki CGI. Następna wersja DB/TextWorks 2.0 oferuje wzbogacone możliwości obsługi dodawania notatek do grafiki oraz łatwiejsze tworzenie tabel. Możliwe będzie także podłączenie drugiej bazy tekstowej oraz eksport uzyskanych dokumentów w formacie HTML, RTF czy tekstów ASCII. Obecnie dostępna wersja DB/Text WebServer będzie współpracowała z nową wersją DB/TextWorks.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200