Zaspana konkurencja

W roku 2001 SAP utrzymał pozycję niekwestionowanego lidera na rynku rozwiązań ERP dla dużych przedsiębiorstw. W roku bieżącym zaatakował rynek małych i średnich firm.

W roku 2001 SAP utrzymał pozycję niekwestionowanego lidera na rynku rozwiązań ERP dla dużych przedsiębiorstw. W roku bieżącym zaatakował rynek małych i średnich firm.

Zaspana konkurencja

Grzegorz Kozłowski, prezes zarządu i dyrektor generalny SAP Polska

Polski oddział SAP był szczególnie uwrażliwiony na oddziaływanie niekorzystnej w 2001 r. koniunktury w polskim przemyśle. W roku 2000 produkcja przemysłowa wzrosła o 7%, w ub.r. jej wzrost był dziesięciokrotnie niższy, co wpłynęło niekorzystnie na poziom inwestycji potencjalnych klientów. Firmie udało się jednak podpisać 53 kontrakty, w tym 26 z nowymi klientami (analogiczne dane z poprzedniego roku to: 33 i 19). SAP będzie realizował projekt w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie - największy kontrakt ERP ub.r., którego wartość jest szacowana na kilkadziesiąt milionów dolarów.

SCM, CRM itd.

Wzrost przychodów firmy w 2001 r. kształtował się na poziomie 26%* (2000 r. - 42%). 50% wartości sprzedanych licencji dotyczyło mySAP.com (20 kontraktów, w tym 5 migracji z systemu SAP R/3), którego premiera odbyła się w połowie 1999 r. Podpisano kilka kontraktów na wdrożenie produktów z serii new dimensions: modułów CRM, SCM, rynków prywatnych, business intelligence i portali korporacyjnych. W każdym z tych przypadków wprawdzie projekty można policzyć na palcach, niemniej może to oznaczać zapoczątkowanie w Polsce trendów światowych. Zdaniem Grzegorza Kozłowskiego, dyrektora generalnego SAP Polska, rynek na oprogramowanie SCM jeszcze przez kilka lat pozostanie w Polsce ograniczony, ponieważ rozwiązania te są drogie i wymagają doskonałego poziomu organizacji firmy. Zgodnie z szacunkami SAP Polska, 10% przychodów z 2001 r. pochodzi właśnie ze sprzedaży systemów SCM. Jeśli wziąć pod uwagę również funkcjonalność SCM wdrożoną w ramach kontraktów o szerszym zakresie - udział ten wzrasta do 20%. Na Zachodzie udział czystych kontraktów SCM w przychodach SAP kształtuje się na poziomie 23%.

W roku 2001 SAP utrzymał pozycję lidera rynku rozwiązań ERP pod względem poziomu przychodów. W centralnej Europie (m.in., Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia) udział SAP w rynku rozwiązań ERP w 2000 r. kształtował się przeciętnie na poziomie 41% (dane IDC: SAP - 41%, Oracle - 12%, IFS - 4%, QAD - 3%, Navision - 3%). Na rynkach węgierskim i czeskim udział ten przekraczał odpowiednio: 50 i 60%, na rynku polskim był niższy, przy jednocześnie silniejszej pozycji Oracle'a. Obecnie SAP szacuje swój udział w rynku na 30-32%.

Zaspana konkurencja

SAP

Jeszcze w tym roku firma zamierza zaatakować intratny sektor bankowo-finansowy, zdecydowanie do tej pory obsadzony przez Oracle'a za pośrednictwem ComputerLandu, który w tym roku podpisał umowę partnerską również z SAP Polska. Co ciekawe, SAP zamierza zaoferować nie tylko system obsługi gospodarki własnej banku, ale również system transakcyjny, wdrażany obecnie w Deutsche Postbank. Ze spostrzeżeń przedstawicieli ComputerLandu wynika, że SAP ma spore szanse na rynku energetycznym (6 nowych kontraktów w tym roku), zdominowanym do tej pory przez IFS.

SAP zainteresowany jest również projektami w administracji publicznej. Dotychczas jednak zrealizował jedynie projekt w Kancelarii Sejmu, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wdrożenie trwa.

SAP dla MSP

Z pewnością 2002 r. będzie przebiegał dla SAP Polska pod hasłem ekspansji na rynek małych i średnich przedsiębiorstw. ăJeśli SAP zaproponuje małym i średnim firmom system za kilkaset tysięcy złotych, możemy spać spokojnie. Jeśli zaoferuje system za 20 tys. zł, może być to propozycja, która zmieni ten rynekÓ - uważa prezes jednej z polskich firm produkujących oprogramowanie dla sektora MSP. Przygotowanie strategii migracji z SAP VantageOne do SAP R/3 sygnalizuje, że propozycja jest skierowana wprawdzie do firm niewielkich, ale szybko rozwijających się i dysponujących pokaźnymi funduszami; a dla SAP jest ăstopą w drzwiachÓ, za którymi czekają bardziej interesujące, większe kontrakty. Według SAP Polska, system, którego czas wdrożenia nie przekracza 15 dni, jest przeznaczony dla 10-30 użytkowników w firmach o obrotach powyżej 20 mln zł, których liczba w Polsce jest szacowana na ok. 4 tys. Niektóre z dotychczasowych firm partnerskich obawiają się, że tańszy produkt SAP może odebrać im dotychczasowy rynek.

* Zgodnie z nowymi zasadami księgowości SAP, przychody z rynku polskiego nie są wykazywane w całości w wynikach SAP Polska (dotyczy to projektów korporacyjnych), stąd formalny wzrost w Polsce wynosi 3%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200