Zasilanie serwerowni i centrów danych

Znormalizowana, zintegrowana i otwarta na zmiany infrastruktura zasilania, obejmująca zasilacze UPS wraz z układami dystrybucji - jest jednym z podstawowych warunków zagwarantowania wysokiej dostępności serwerowni i centrum przetwarzania danych.


TOP 200