Zasilanie rozproszone

Zasilacz UPS "true on-line"

Zasilanie rozproszone

Zasilacz UPS o topologii on-line

Zasilacze UPS zbudowane w topologii "true on-line" występują najrzadziej w wariancie rozproszonego zabezpieczenia zasilania, ze względu na ich wyższą cenę.

UPS-y tej topologii zapewniają ciągłe utrzymanie stabilizowanego napięcia dzięki ciągłemu przetwarzaniu energii elektrycznej ze swego wejścia na napięcie stałe i z powrotem na przemienne poprzez falownik pracujący synchroniczne z siecią.

W przypadku zaniku napięcia zasilającego układ falownika czerpie energię z baterii akumulatorów, która jest na stałe podłączona do jego wejścia. Nie występuje więc czas przełączania. Zasilacze tego typu występują w pełnym przedziale mocy, od kilkuset VA do kilkuset kVA (zdecydowana większość zasilaczy dużych mocy to zasilacze typu "on-line").

Zasady doboru zasilaczy UPS

Najistotniejszymi elementami przy doborze odpowiedniego zasilacza UPS są:

 • prawidłowy dobór mocy zasilacza UPS do zabezpieczanego urządzenia

 • wybór odpowiedniej topologii zasilacza

 • stopień wymaganej niezawodności - redundacja

 • prawidłowe warunki instalacji

 • określenie sposobu montażu (w szafie, wolno stojące)

 • współpraca z agregatem prądotwórczym.

  Dobór mocy UPS-ów do zabezpieczanego urządzenia

  Zasilanie rozproszone

  Obciążenie impulsowe

  Dobór mocy zasilaczy UPS do wariantu zasilania rozproszonego jest zdecydowanie prostszy niż do zabezpieczenia centralnego, gdyż zabezpieczają one zwykle jedno urządzenie. Należy jednak pamiętać, iż większość odbiorników zasilanych z zasilaczy UPS jest wyposażona w przetwornice impulsowe, które pobierają prąd w sposób nieliniowy.

  Prąd nie jest pobierany przez urządzenie przez cały okres napięcia sinusoidy (rys. 4), ale kilkakrotnie krócej. Aby do urządzenia dostarczyć odpowiednią wartość energii, jego amplituda musi być odpowiednio wyższa (niż w wypadku obciążeń liniowych). Parametrem określającym to zjawisko jest współczynnik szczytu:

  wsp. szczytu (Cres Factor) = (wartość szczytowa prądu)/(wartość RMS prądu)

  Współczynnik ten dla prądu sinusoidalnego wynosi 2, a w przypadku zasilania przetwornic impulsowych jego wartość przekracza 3.

  Inną rzeczą, o której należy pamiętać przy doborze mocy, jest zjawisko występowania prądów rozruchowych, których wartość jest większa od prądu nominalnego urządzenia, a większość małych zasilaczy nie jest odporna na przeciążenia, gdyż nie jest wyposażona (w przeciwieństwie do zasilaczy dużych mocy) w statyczny przełącznik obejścia.

  Większość zasilaczy UPS małych mocy ma wyodrębnione gniazdo do zasilania drukarek laserowych (pobierających prąd o wysokiej wartości), które jest podłączone bezpośrednio do wejścia UPS, tak więc nie zabezpieczone przed zanikiem napięcia.

  W celu uniknięcia problemu z niewłaściwym doborem zasilacza UPS zaleca się pewne przewymiarowanie - moc powinna być większa o co najmniej 20-30% od łącznej mocy odbiorników. Do zabezpieczenia typowego zestawu komputerowego z 17-calowym monitorem CRT stosuje się zasilacze o mocy powyżej 300 VA. Serwery w zależności od wielkości są zabezpieczane zasilaczami o mocy powyżej 600 VA.


 • TOP 200