Zasilanie AC czy DC w systemach teleinformatycznych?

Centra danych oraz serwerownie pracują na ogół w trybie ciągłym, więc moc zainstalowanych tam urządzeń ma bezpośredni wpływ na płacone rachunki za energię elektryczną. Aby skutecznie zmniejszyć zużycie energii - kierując się zarówno korzyściami ekonomicznymi, jak i ekologicznymi - konieczna jest budowa energooszczędnych systemów teleinformatycznych. Dla osiągnięcia maksymalnej efektywności energetycznej istotna jest wiedza, jakiego typu systemy zasilania będą optymalne.

W najbliższych latach w Polsce ceny za energię elektryczną najprawdopodobniej będą wzrastać, co wynika z konieczności zwiększenia nakładów inwestycyjnych na modernizację energetyki, w tym planowaną budowę jądrowych elektrowni. Zużycie energii dla coraz większej grupy użytkowników to nie tylko coraz wyższe rachunki, ale również rosnąca świadomość ekologiczna. Szacuje się, że za 2% globalnej emisji CO2 do atmosfery jest odpowiedzialna szeroko pojęta branża teleinformatyczna.

Zasilanie AC czy DC w systemach teleinformatycznych?

Schemat przepływu energii dla typowego centrum danych

Infrastruktura zasilania jest jednym z głównych obszarów, gdzie podejmuje się wiele działań, mających zmniejszyć zużycie energii. Takie podejście nie powinno dziwić, gdyż ponad 50% energii dostarczonej do typowego centrum przetwarzania danych nie jest zużywane przez sprzęt teleinformatyczny, a właśnie przez systemy zasilania i chłodzenia. W związku z tym sprawność energetyczna typowego centrum danych kształtuje się na poziomie poniżej 50%. Warto pamiętać, że sprawność dodatkowo maleje, gdy obciążenie jest niższe od wartości znamionowej systemu zasilania.

Stosowanie dystrybucji zasilania prądem stałym to jedno z rozwiązań, mających zwiększyć sprawność energetyczną systemu zasilania. Już obecnie wielu producentów wyposaża swe serwery i urządzenia peryferyjne w wewnętrzne zasilacze prądu stałego. Zwiększenie efektywności zasilania wpływa na zmniejszenie ilości generowanego ciepła i pozwala na redukcję mocy układów chłodzenia. Ograniczenie strat na poziomie zasilania ma istotny wpływ na sprawność energetyczną całego centrum przetwarzania danych lub serwerowni. Konieczność stosowania rozwiązań energooszczędnych wymusza również duża gęstość upakowania sprzętu IT, powodująca poważne trudności w odprowadzeniu ciepła.


TOP 200