Zasilacze przez WWW

APC wprowadziła nową wersję oprogramowania do zarządzania pracą zasilaczy awaryjnych.

APC wprowadziła nową wersję oprogramowania do zarządzania pracą awaryjnych.

American Power Conversion wprowadził na rynek nową, 32-bitową wersję oprogramowania do zarządzania zasilaczami awaryjnymi UPS - PowerChute plus 5.0 dla Windows NT. Dodano do niej wiele nowych możliwości, np. obsługę tych urządzeń przez Internet (za pomocą standardowej przeglądarki WWW), a także funkcję monitorowania i zabezpieczania serwerów WWW.

W skład pakietu wchodzą trzy nowe moduły: Web Server Shutdown, WebAlert Notification i Web Agent UPS Management. Pierwszy z nich umożliwia automatyczne wyłączenie serwera WWW w przypadku braku zasilania. Na razie opcja ta współpracuje wyłącznie z Internet Information Serverem Microsoftu i Communications Serverem Netscape’a.

Drugi z modułów, WebAlert, powiadamia wszystkich użytkowników danego serwera internetowego o niebezpieczeństwie jego wyłączenia. W ten sposób osoby korzystające z niego mogą zawczasu zakończyć operacje dokonywane za jego pośrednictwem, np. ściąganie plików czy zakup jakiegoś produktu. Ostatni moduł - WebAgent - służy do nadzorowania za pomocą dowolnej przeglądarki WWW UPS, podłączonych do serwera internetowego.

Dzięki funkcji tzw. zarządzania międzydomenowego można również nadzorować pracę zasilaczy znajdujących się w innych domenach Windows NT. Co ważne, nie jest do tego konieczne logowanie w tych domenach.

Graficzny interfejs użytkownika - SmartScheduling - umożliwia administratorowi opracowywanie harmonogramów dla automatycznych testów zasilaczy i wyłączeń serwerów. Osoba odpowiedzialna za poprawną pracę sieci może w łatwy sposób ustalać terminy takich testów, uwzględniając określone daty, np. dni wolne od pracy i święta. Interfejs użytkownika wyposażono w kalendarz, w którym zaznacza się wszystkie wybrane zdarzenia.

Zgodny z BackOffice

Wśród nowych funkcji jest także możliwość bezpiecznego zamknięcia wszystkich aplikacji wchodzących w skład pakietu BackOffice Microsoftu przed wyłączeniem serwera. Zapobiega to ewentualnemu uszkodzeniu plików wykorzystywanych przez to oprogramowanie w przypadku nagłego wyłączenia napięcia bądź też próby szybkiego zamknięcia systemu operacyjnego. APC została uprawniona do oznakowania pakietu PowerChute symbolem zgodności zarówno z pakietem BackOffice, jak i systemem operacyjnym Windows NT.

Nowy PowerChute usprawniono również pod względem wykorzystania możliwości oferowanych przez Systems Management Server, wchodzący w skład BackOffice. Dzięki temu możliwe jest automatyczne, zdalne aktualizowanie oprogramowania PowerChute, pracującego na wszystkich serwerach w sieci, lub też jego instalowanie na kolejnych maszynach.

UPS i zarządzanie siecią

Wersja 5.0 PowerChute współpracuje także z popularnymi pakietami do zarządzania pracą serwerów i sieci komputerowych. Nowością jest moduł PowerChute dla pakietu Intel LANDesk Manager, którego użytkownicy obecnie mogą uzyskać dostęp do wszystkich informacji dotyczących zasilaczy UPS, pracujących w sieci. Podobnie jak poprzednie wersje, PowerChute pozwala zarządzać pracą UPS-ów za pośrednictwem Insight Managera Compaqa, NetFidelity IBM-a oraz NetServer Assistant Hewlett-Packarda.

Nowa wersja PowerChute współpracuje nie tylko z nowymi, ale także ze starszymi modelami zasilaczy sprzedawanymi przez APC. Sugerowana cena tego oprogramowania na polskim rynku wynosi 99 USD. Osoby, które zakupiły poprzednią wersję tego pakietu nie później niż pół roku temu, uprawnione są do otrzymania bezpłatnego uaktualnienia. Nowym klientom, nabywającym produkty z rodziny SmartUPS, aktualna wersja PowerChute dostarczana jest bezpłatnie wraz z UPS-em.

****

PowerChute plus 5.0

Producent: American Power Conversion, Pl. Powstańców Śląskich 44, Warszawa, tel. (+22) 666 00 11.

Cena: 99 USD.


TOP 200