Zasilacze awaryjne PowerServer

Skandynawska firma Fiskars Power Systems specjalizująca się od 30 lat w produkcji zasilaczy awaryjnych, oferuje polskim odbiorcom m.in. rodzinę urządzeń niewielkiej mocy PowerServer 10. Są one przeznaczone do ochrony komputerów osobistych, stacji roboczych, serwerów lub innych urządzeń elektrycznych przed zanikami napięcia oraz zakłóceniami przenoszonymi przez sieć energetyczną.

Skandynawska firma Fiskars Power Systems specjalizująca się od 30 lat w produkcji zasilaczy awaryjnych, oferuje polskim odbiorcom m.in. rodzinę urządzeń niewielkiej mocy PowerServer 10. Są one przeznaczone do ochrony komputerów osobistych, stacji roboczych, serwerów lub innych urządzeń elektrycznych przed zanikami napięcia oraz zakłóceniami przenoszonymi przez sieć energetyczną.

W skład rodziny PowerServer 10 wchodzi 6 modeli o mocy w zakresie 0,4-2,2 kW. Urządzenia tej rodziny praktycznie różnią się jedynie mocą oraz wymiarami zewnętrznymi, jeśli nie liczyć wersji z odmiennymi gniazdkami lub przeznaczonych do montowania w stojakach. Ceny urządzeń są w zakresie 550-3042 USD (+VAT) w zależności od modelu. Wszystkie zasilacze mają 2-letnią gwarancję. W redakcji testowaliśmy zasilacz o mocy 400 W.

Instalacja

Przed uruchomieniem zasilacza awaryjnego należy ustawić mikroprzełączniki umieszczone na jego tylnej ściance, podłączyć zewnętrzny moduł z akumulatorami (tylko do modeli o mocy 1,8 lub 2,2 kW), kabel komunikacyjny RS232 zasilacz/komputer (jeżeli ma być tworzone łącze między PowerServer, a komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem obsługi) oraz oczywiście podłączyć urządzenia, które mają być chronione.

Mikroprzełączniki służą do wyboru częstotliwości i wartości napięcia w sieci zasilającej, określenia czasu zasilania awaryjnego przy niskim poziomie naładowania akumulatorów (2 lub 5 min), włączenia/wyłączenia alarmu sygnalizującego uszkodzenie zasilacza lub instalacji elektrycznej oraz funkcji automatycznego wyłączenia przy obciążeniu mniejszym niż 5% wartości nominalnej. Ustawienie odpowiedniego trybu pracy nie powoduje żadnych trudności, choć pewien niepokój mogą wzbudzić dwa mikroprzełączniki, na temat których w instrukcji obsługi napisano jedynie: "NIE WOLNO ZMIENIAĆ położenia". Umieszczenie takich przełączników w miejscu bezpośrednio dostępnym dla użytkownika, z groźnie brzmiącą instrukcją zakazującą ich ruszania i bez żadnego wyjaśnienia, wydaje się wyraźnym niedopatrzeniem autora instrukcji obsługi, gdyż jak wyjaśnili przedstawiciele polskiego dystrybutora tych urządzeń, zmiana pozycji tych przełączników nie jest groźna i na pewno nie spowoduje żadnych uszkodzeń lub awarii zasilacza.

Po skonfigurowaniu, PowerServer jest gotowy do pracy. Gdy się go włączy nie pozostaje już nic innego jak "oczekiwanie na awarię", chyba że instalacja sieciowa z której zasilane są chronione urządzenia nie jest odpowiednia, np. brakuje w niej bolca uziemiającego lub zamieniono przewód zerowy z fazowym. Zasilacz sygnalizuje to sygnałem dźwiękowym oraz migającą diodą. W takiej sytuacji, aby korzystać z PowerServera, użytkownik musi poprawić instalację elektryczną lub zrezygnować z sygnalizacji uszkodzenia zasilacza albo sieci, zmieniając położenie odpowiedniego mikroprzełącznika.

Praca "bezawaryjna"

W normalnych warunkach, zasilacz awaryjny kontroluje stan zasilania, a z punktu widzenia użytkownika, jego działanie ujawnia się w momencie awarii, która jest sygnalizowana dźwiękowo oraz optycznie przez migającą diodę LED.

Panel główny PowerServer 10 jest wyposażony tylko w jeden przycisk służący do wyciszania alarmu dźwiękowego i nastawiania stanu początkowego zasilacza (włącznik sieciowy umieszczony jest na panelu tylnym). Jego wciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund uruchamia wewnętrzny test zasilacza obejmujący także test rozładowywania akumulatorów.

Oprócz tego jednego przycisku na panelu głównym umieszczono zestaw diod LED informujących o parametrach pracy zasilacza. Pięć diod sygnalizuje kolejno: obecność napięcia na wyjściu, zbyt wysoki, normalny lub zbyt niski poziom napięcia wejściowego oraz nieprawidłowe podłączenie do linii zasilającej. Następna grupa diod informuje o stanie naładowania akumulatorów, a kolejna o wartości obciążenia zasilacza. Na panelu umieszczone są też diody sygnalizujące uszkodzenie baterii akumulatorów oraz aktywność połączenia komunikacyjnego między zasilaczem i komputerem.

W trybie pracy stand-by, PowerServer kontroluje parametry systemu doładowując, jeśli jest to potrzebne, akumulatory oraz filtrując i stabilizując napięcie. W razie awarii zasilania w ciągu maks. 4 ms następuje zmiana trybu pracy i przejście na zasilanie urządzeń zewnętrznych z baterii akumulatorów. Czas podtrzymywania napięcia przy pełnym obciążeniu znamionowym wynosi minimalnie 5 min. co powinno być czasem wystarczającym do bezproblemowego zamknięcia pracy systemu.

PowerServer pracuje cicho, poziom generowanego hałasu nie przekracza 40 dBA. Niewielkie wymiary nie stwarzają problemu znalezienia miejsca dla umieszczenia zasilacza.

Parametry techniczne

Najważniejsze rozwiązania techniczne oraz funkcje zasilaczy linii PowerServer to:

* ABM - mikroprocesorowy system automatycznego monitorowania i zarządzania ładowaniem baterii, który w stały sposób kontroluje ich stan automatycznie wykonując testy wyładowania i oporności bez przełączania systemu w tryb pracy awaryjnej. ABM eliminuje możliwość nagłego zaniku zasilania w razie wykrycia złego stanu baterii podczas testu oraz zapewnia szybkie doładowywanie akumulatorów. Jednocześnie, nie są one doładowywane ciągle, a tylko w razie konieczności, co wydłuża ich żywotność.

* Funkcja Load Sensing Shutdown automatycznie wyłączająca zasilacz w wypadku braku obciążenia. Wydłuża ona żywotność akumulatorów.

* Izolacja galwaniczna zasilanych urządzeń od sieci, co zapobiega zmianom potencjału punktu zerowego.

* Port szeregowy RS232 umożliwiający dwukierunkową komunikację i współpracę z systemem komputerowym, o ile ma on zainstalowane sterujące oprogramowanie firmowe. Możliwa też jest współpraca z adapterem SNMP firmy Fiskars. Zasilacz akceptuje rozkazy w formacie UPSCode wysyłane przez komputer.

Podstawowe dane techniczne zasilaczy awaryjnych serii PowerServer 10:

Napięcie wejściowe znamionowe220, 230 lub 240 V (+/- 20%, lub +/- 25%).

Częstotliwość50/60 Hz +/-10% (wybierana automatycznie).

Napięcie wyjściowe220, 230 lub 240 V.

Zakres zmian napięcia wyjściowego+/-5% (praca bateryjna), +6%/-10% (zasilanie sieciowe).

Czas zmiany trybu pracy na awaryjny< 4 ms.

Czas powrotu do zasilania sieciowego5 s.

Typ akumulatorówHermetyczne, bezobsługowe, ołowiowo-kwasowe.

Poziom hałasu< 40 dBA.

Wymiary114x165x400 mm.

Urządzenie: zasilacz awaryjny PowerServer 10

Producent: Fiskars Power Systems

Dystrybutor: Business Power Systems, Warszawa, tel. 27 50 61 w. 229, 282, 283, fax 635 52 62.

Cena: 550 USD (+ VAT)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200