Zasięg 5G można znacząco zwiększyć

Okazuje się, że długość połączeń 5G wykorzystujących fale milimetrowe – który to parametr jest jedną z wad tego rodzaju technologii - może być dużo większa. Udowodniły to firmy Ericsson i Qualcomm, które zajęły się wspólnie tym problemem i którym udało się po wprowadzeniu do takich połączeń różnego rodzaju ulepszeń zwiększyć ich długość nawet dwukrotnie.

5G

Firmy uruchomiły dwie testowe instalacje 5G wspierające ich nowe rozwiązania i poinformowały, że w pierwszej z nich udało się im zwiększyć zasięg połączenia z 1,6 km do 3,8 km (test przeprowadzono w Australii z udziałem firmy Casa Systems), a w drugim przypadku (tym razem połączenie takie zbudowano przy współudziale firmy U.S. Cellular w USA) długość takiego połączenia wzrosła nawet do 5 kilometrów.

Główny problem z takimi połączeniami polega na tym, że sygnał 5G traci szybko moc za sprawą cząsteczek tlenu i pary wodnej – nie mówiąc już o deszczu – które to czynniki rozpraszają go, tak iż po kilku kilometrach zanika. Innym problemem jest to że, sygnał 5G nie jest w stanie pokonać stałych przeszkód.

Zobacz również:

Aby poradzić sobie z tym problemem firma Ericsson opracował zupełnie nowe oprogramowanie zarządzające jej sprzętem 5G klasy operatorskiej, nadając mu wiele mówiącą, roboczą nazwę Extended Range. Zmodyfikowała też stronę klienta, wyposażając go w ulepszony moduł antenowy. To ważne osiągnięcie, dzięki któremu w instalacjach 5G kolejnej generacji będzie można znacznie ograniczyć ilość stacji nadawczo/odbiorczych.


TOP 200