Zasady prezentacji oprogramowania

Po raz kolejny redakcja Computerworld przygotowała raport pokazujący zintegrowane systemy informatyczne MRP II/ERP dostępne na polskim rynku. Raport opracowywany jest zgodnie z niezmiennymi od lat zasadami prezentacji oprogramowania.

Po raz kolejny redakcja Computerworld przygotowała raport pokazujący zintegrowane systemy informatyczne MRP II/ERP dostępne na polskim rynku. Raport opracowywany jest zgodnie z niezmiennymi od lat zasadami prezentacji oprogramowania.

W raporcie znalazły się te pakiety, które ich dostawcy zechcieli poddać naszej weryfikacji oraz audytowi przeprowadzanemu przez Ludwika Maciejca, niezależnego konsultanta, autora koncepcji prezentacji systemów na potrzeby tego raportu. Celem audytu było sprawdzenie zgodności podawanej przez dostawcę funkcjonalności ze stanem faktycznym. Pakiety, które były sprawdzane w ubiegłych latach i które jednocześnie nie uległy znaczącym zmianom, nie były ponownie poddawane weryfikacji.

Informacje zawarte w prezentacji systemów są przeznaczone dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. Charakterystyki poszczególnych pakietów nie obejmują całości zawartych w nich funkcji, lecz jedynie taki ich zestaw, który umożliwia menedżerom dokonanie wstępnego wyboru systemów zdolnych do obsługi ich firm.

W zestawieniu znajdują się tylko te zintegrowane systemy informatyczne, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i dystrybucyjnym, które są zgodne ze standardem MRP i obejmują co najmniej MRP pracujące w zamkniętej pętli. Powinny obsługiwać przynajmniej sprzedaż, tworzenie i obsługę portfela zamówień, planowanie ogólne, planowanie obciążeń zasobów krytycznych, planowanie potrzeb materiałowych, zlecenia produkcyjne, ewidencje obrotu towarowego i zakupy. Oprogramowanie obsługujące sferę produkcji nie kwalifikowało się do raportu. Od kilku lat tabele funkcjonalności rozszerzane są o zagadnienia związane ze wsparciem zarządzania strategicznego, a więc zagadnieniami z dziedziny analiz i raportowania Business Intelligence, a także obsługą e-biznesu i funkcjonalności wymaganej od CRM. Stosowane w tabelach nazwy modułów są umowne, ponieważ każdy dostawca stosuje własne nazewnictwo i własny podział modułów. Zaproponowane w raporcie ujęcie pozwala na porównywanie funkcjonalności pakietów.

Prezentację systemów przedstawiono w tabeli w trzech częściach: Przeznaczenie, Dane ogólne, Dane szczegółowe. Część Przeznaczenie pozwala na ogólną orientację w przydatności oprogramowania do poszczególnych typów produkcji, dla przedsiębiorstw o różnej wielkości i różnej strukturze organizacyjnej. W części Dane ogólne przedstawiono podstawowe dane techniczne o oprogramowaniu i ogólną listę obsługiwanych funkcji. Ich rozwinięcie znajduje się w tabeli Dane szczegółowe. Na stronach niniejszego raportu drukujemy jedynie fragmenty tabel. Pełne zasady prezentacji oprogramowania, słownik pojęć oraz wszystkie tabele w pełnej wersji, również te dotyczące firm wdrożeniowych, znajdują się na płycie dołączonej do raportu.

Zasady prezentacji opisane zostały podobnie jak w poprzednich latach przez Iwonę D. Bartczak, współautorkę poprzednich edycji raportu, obecnie redaktor naczelną magazynu CIO.


TOP 200