Zarzuty wobec JTT oddalone

W dniu dzisiejszym (16 stycznia 2002 r.) Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieście umorzył postępowanie karne przeciwko członkom kierownictwa JTT Computer S.A.

W dniu dzisiejszym (16 stycznia 2002 r.) Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieście umorzył postępowanie karne przeciwko członkom kierownictwa JTT Computer S.A.

Sąd nie stwierdził przestępstwa na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 kpk, tym samym uznając, że kierownictwo firmy nie popełniło zarzucanych przez prokuraturę przestępstw.

Zarząd firmy w wydanym komunikacie prasowym stwierdził: "Zarząd JTT Computer S.A.wielokrotnie oświadczał, iż spółka nie naruszyła obowiązujących przepisów prawa i jej transakcje handlowe nigdy nie spowodowały uszczupleń należności Skarbu Państwa. Spółka również nie uzyskała żadnych nienależnych korzyści, w tym polegających na zmniejszeniu jej obciążeń podatkowych."

Stanowisko firmy potwierdza m.in. audyt przeprowadzony przez firmę Sp. z o. o. oraz ekspertów Business Centre Club – Doradców Podatkowych Joanny i Dariusza Bobrowskich.