Zarządzanie życiem dokumentów

Lotus Development wprowadził na rynek nową wersję pakietu Domino.Doc

Lotus Development wprowadził na rynek nową wersję pakietu Domino.Doc

Podczas targów AIIM, które grupują większość producentów, oferujących rozwiązania groupware i workflow, firma Lotus Development zaprezentowała nową wersję pakietu Domino.Doc, oznaczoną numerem 2.0. Produkt ten - stanowiący rozszerzenie serwerów Domino - umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentami z możliwością wielostopniowego ich zatwierdzania, katalogowania oraz publikowania w ramach sieci intranet i Internet. Nowa wersja pakietu znacznie wzbogaciła funkcjonalność oferowaną przez Domino.Doc 1.0, który przez specjalistów rynkowych oceniany był jako rozwiązanie ograniczone, nie pasujące do takiej firmy, jak Lotus Development.

Od pomysłu do archiwizacji

Domino.Doc to aplikacja, pozwalająca na stworzenie kompleksowego systemu zarządzania dokumentami podczas całego cyklu ich życia (od momentu pojawienia się pomysłu, poprzez określenie autorów i przygotowanie dokumentu, jego recenzję, zatwierdzenie, udostępnienie, aż po archiwizację). Dokumenty, zarówno w fazie opracowywania, jak i gotowe mogą być udostępniane osobom uprawnionym za pośrednictwem klienta Notes, przeglądarek WWW bądź dowolnych klientów obsługujących standard ODMA. Za dokument uznawane są w tym przypadku nie tylko informacje tekstowe, ale także pliki audio i wideo.

Domino.Doc 2.0 wykorzystuje najważniejszy z mechanizmów oferowanych przez Lotusa - zaawansowaną technologię replikacji informacji, stosowaną przez serwery Domino. Dzięki temu pakiet może być zainstalowany na wielu serwerach w sieci, współpracujących ze sobą na zasadzie peer-to-peer, i w pełni obsługiwać wszystkie operacje, takie jak blokowanie dokumentu, jego zatwierdzanie itp. Przykładowo - jeśli dokument został już zatwierdzony przez użytkownika jednego serwera, informacja o tym fakcie jest przesyłana do wszystkich serwerów, na których znajduje się replika tego dokumentu, co uniemożliwia innym użytkownikom przeprowadzenie tej samej operacji (nawet jeśli mają do tego uprawnienia).

Nowy produkt Lotusa dostarczany jest jako pełnofunkcjonalne rozwiązanie,umożliwiające praktycznie natychmiast po instalacji tworzenie bibliotek dokumentów i udostępnianie ich użytkownikom. Profesjonalni użytkownicy mogą rozszerzać sposób działania programu i modyfikować interfejs użytkownika za pośrednictwem dodatkowych skryptów pisanych w LotusScript lub JavaScript.

W grupie raźniej

Domino.Doc wchodzi w skład zintegrowanego pakietu, umożliwiającego budowanie kompleksowych systemów zarządzania dokumentami w sieciach korporacyjnych. IBM Enterprise Document Management Suite (EDMSuite) zawiera, oprócz najnowszego produktu Lotusa, aplikację ImagePlus, realizującą ideę imagingu (skanowanie i automatyczna obróbka tekstów i grafiki), rozwiązanie COLD o nazwie OnDemand oraz program FlowMark pozwalający na realizację mechanizmu obiegu informacji i zadań.

Osoby zainteresowane przetestowaniem możliwości pakietu Domino.Doc 2.0 mają możliwość skorzystania z internetowego serwerahttp://www.ddmdiscovery.com , gdzie po założeniu konta mogą przez 30 dni tworzyć, zatwierdzać i publikować dokumenty za pośrednictwem standardowej przeglądarki WWW.


TOP 200