Zarządzanie zasobami IT

Dzisiejsze zestawy zarządzania zasobami idą często znacznie dalej: poza inwentaryzacją i pomiarem użytkowania oprogramowania, przechowują również informacje finansowe i o przynależności zasobów lub integrują się z istniejącymi systemami finansowymi, zarządzania usługami i kadrowymi. W ten sposób dane o zasobach mogą być powiązane z użytkownikami, gwarancjami, wywołaniami pulpitu pomocy, stopniem zużycia i zmianami rozwiązań zarządzania. Tak osiąga się etap proaktywny. Stan ten oznacza możliwość zbudowania pewnych aplikacji i procesów wykorzystujących bazę danych o zasobach, wspomagających zarządzanie cyklem życia zasobów.

Osiągnięcie tego etapu pozwala działom IT na lepsze manipulowanie kosztami obsługi każdego zasobu i określenie rzeczywistych kosztów posiadania, a tym samym przygotowywanie bardziej konkretnego i precyzyjnego budżetu IT. Może także pomóc w śledzeniu gwarancji, kontraktów serwisowych i umów SLA (Service Level Agreement). Wcale nierzadkim przypadkiem w wielu firmach jest rozpoczęcie projektu, zakup oprogramowania, a następnie zaniechanie projektu bez kasowania umów serwisowych.

Większość zestawów zapewnia także przejście do etapu "usługi", w którym można budować warstwę automatycznych procesów, wykorzystujących zarządzanie zasobami i inne zintegrowane systemy. Można np. ustawić proces zatwierdzania zamówień i następnie uaktualniać bazę danych o zasobach w momencie wdrożenia zakupionego zasobu. Można też ustawiać automatyczne procesy zgłaszania zapotrzebowania na wyposażenie z chwilą zatrudnienia nowego pracownika i wprowadzenia go do systemu kadrowego. Niektóre pakiety zarządzania zasobami zawierają własne, podstawowe, automatyczne usługi zapotrzebowania i katalog mechanizmów, które użytkownicy wykorzystują do składania zamówień na sprzęt i usługi ze strony IT. BMC np. łączy swój system zarządzania zmianami z bazą danych zarządzania zasobami, tak aby wszystkie zmiany w osprzęcie i oprogramowaniu mogły być rejestrowane.

Zarządzanie zasobami IT

Zestawy do zarządzania zasobami. Rozwiązania reprezentują szeroki zakres możliwości, pozwalających na dopasowanie zestawu do kluczowych usług biznesowych

Ostatnim etapem jest "analiza wartościowa". Etap ten osiąga się wtedy, gdy posiadane dane analizuje się pod kątem znalezienia możliwości obniżki kosztów i przygotowuje się comiesięczne rekomendacje dla jednostek biznesowych. Niektórzy dostawcy zarządzania zasobami zaczynają dostarczać szersze narzędzia analityczne przeznaczone do tego celu. CA oferuje produkt o nazwie Unicenter Asset Intelligence, a Peregrine moduł Asset Optimization. Można także spotkać dostawców, takich jak Blazent i Datastream, którzy specjalizują się w inteligencji biznesowej związanej z IT oraz w analizatorach analizujących informacje związane zarówno z zarządzaniem zasobami, jak i innymi systemami.

Powoli i równomiernie

Osiągnięcie etapu analizy jest przedsięwzięciem wielopłaszczyznowym, które może okazać się zbyt skomplikowane dla wielu organizacji. Większość analityków i dostawców zaleca rozpoczynanie wdrażania zarządzania zasobami w małych, dających się opanować krokach. Można zaczynać od pojedynczej jednostki biznesowej lub pojedynczego procesu zarządzania zasobami.

Jeżeli posługiwano się arkuszami kalkulacyjnymi, to najprostszym ruchem jest przejście do automatycznej inwentaryzacji. W kolejnym kroku można myśleć o jej integracji z systemem finansowym.

Po osiągnięciu bieżącego stanu inwentaryzacji, można przejść na następny poziom. Zarządzanie zasobami to bardziej procesy niż oprogramowanie i konieczny jest odpowiedni czas na wyjaśnienie tych procesów i przezwyciężenie przeszkód "politycznych". Jednym z większych wyzwań jest to, gdzie umieścić zarządzanie zasobami w organizacji.

Większość departamentów IT dojdzie jednak do wniosku, że nie może spełnić wymagań nowych regulacji, czy też przestawić się na działanie zgodne z regułami biznesu, bez wiedzy o tym co się posiada, a zarządzanie zasobami jest jedną z najefektywniejszych dróg uzyskania takiej wiedzy.


TOP 200