Zarządzanie z Polski

W laboratorium IBM w Krakowie produkowane jest oprogramowanie wchodzące w skład linii produktów do zarządzania zasobami IT Tivoli.

W laboratorium IBM w Krakowie produkowane jest oprogramowanie wchodzące w skład linii produktów do zarządzania zasobami IT Tivoli.

W rekordowo krótkim czasie dziewięciu miesięcy krakowskie laboratorium IBM osiągnęło dojrzałość produkcyjną. Oznacza to, że od kilku miesięcy realizowane tam projekty mają realny wpływ na kształt oferowanych na całym świecie produktów IBM. Obecnie w laboratorium zatrudnionych jest ponad 120 specjalistów. Zgodnie z podpisaną z Ministerstwem Gospodarki i Pracy umową inwestycyjną w ciągu dwóch lat ma znaleźć tam zatrudnienie 200 osób. "Nie szacowałbym ile osób będzie pracować w laboratorium za rok, ale jestem przekonany, że przekroczymy liczbę ustaloną z polskim rządem" - mówi Dean Verhaeghe, odpowiedzialny za rozwój produktów Tivoli w IBM, który nadzoruje działanie krakowskiego laboratorium. Krakowski ośrodek to jedyne laboratorium tej firmy w naszej części Europy. "Liczba pracowników nie jest jednak najważniejsza. Liczy się to, że zyskaliśmy uznanie w korporacji i szacunek pracowników innych laboratoriów IBM. Coraz więcej w firmie mówi się o przenoszeniu kolejnych projektów. To dobry znak" - dodaje.

Przydatne komponenty

Zarządzanie z Polski

Paweł Molenda, szef laboratorium IBM w Krakowie

Laboratorium w Krakowie stanowi część międzynarodowego zespołu tworzącego oprogramowanie do zarządzania i kontroli zasobów IT oferowanego pod marką Tivoli. "Zajmujemy się rozwijaniem trzech produktów wchodzących w skład tej linii - Service Level Advisor, Security Compliance Manager i License Use Manager" - mówi Paweł Molenda, szef laboratorium w Krakowie. Jeden z zespołów prowadzi także prace związane z technologią CCMDB - bazą danych stanowiącą centralne repozytorium obiektów, która umożliwia zarządzanie zmianami, a dzięki temu centralizację zarządzania IT. "Projekt ten trafił do Krakowa krótko po tym, jak IBM przejęło firmę Collation, producenta oprogramowania do wykrywania aplikacji i mapowania zależności. Zespół odpowiada za przenoszenie technologii na nowe platformy, m.in. Windows i AIX oraz za tworzenie sensorów, które zasilają repozytorium danymi o środowisku" - mówi Dean Verhaeghe.

W Krakowie rozwijane są także komponenty wykorzystywane w innych produktach. IBM zdecydował się na takie podejście do tworzenia oprogramowania, ponieważ jest ono bardziej wydajne. Przykładem komponentów rozwijanych w Krakowie jest Common Inventory i Common Agent Services wykorzystywane w produktach linii Tivoli i Websphere. Oprogramowanie to zbiera za pośrednictwem programowych agentów informacje na temat konfiguracji sprzętu funkcjonującego w danym środowisku i zainstalowanych na nim aplikacji. Co ciekawe, oprogramowanie to rozwijane jest z wykorzystaniem otwartego standardu Open Service Gateway initiative. Architektura OSGi standaryzuje warstwy infrastruktury platformy serwerowej Java, aby ułatwiać zarządzanie nimi i wymianę poszczególnych warstw i ich komponentów.

W Krakowie prowadzone są także projekty związane z innymi liniami produktowymi. W trakcie tworzenia jest zespół, który będzie zaangażowany w projekt Eclipse, związany z linią produktów Rational.

Testy i usługi

Zatrudnione w laboratorium osoby zajmują się nie tylko programowaniem. Szczególne osiągnięcia odnotowano w projektach związanych z testowaniem oprogramowania. "Zespół odpowiedzialny za środowisko testowe opracował innowacyjne metody automatyzacji testowania kodu. Udało się nawet trzykrotnie zredukować czas potrzebny do testowania pewnych scenariuszy. Nasza praca została doceniona w korporacji. Dostaliśmy nagrodę za efektywność pracy" - mówi Paweł Molenda.

W trakcie tworzenia jest także grupa, która zajmie się świadczeniem usług dla klientów wykorzystujących oprogramowanie IBM. Zajmie się ona wsparciem technicznym dla klientów z całej Europy. "To wynika z naszego modelu biznesowego. Staramy się ustanawiać jak najbliższe relacje z klientami. Z czasem nauczyliśmy się, że większe sukcesy odnosimy, jeśli zespół zajmujący się usługami jest blisko powiązany z zespołem programistycznym" - mówi Dean Verhaeghe. "Konsultanci mają wspierać klientów we wdrażaniu efektywnych procesów. Samo oprogramowanie, bez wiedzy na temat organizacji procedur i procesów z nim związanych, nie sprawdza się. Dlatego przekazujemy klientom wiedzę na temat najlepszych praktyk. Takie podejście pozwala osiągnąć najlepszy ROI" - dodaje Dean Verhaeghe.

Produkty IBM Tivoli rozwijane w Krakowie

Tivoli Service Level Advisor

Oprogramowanie to jeden z produktów wchodzących w skład IT Service Management (ITSM), systemu zarządzania, który umożliwia powiązanie działań operacyjnych IT z priorytetami biznesowymi. Innymi słowy, administratorzy odpowiedzialni za zarządzanie mogą wspomagać organizację w osiąganiu celów biznesowych zamiast koncentrować się na czystej technologii. TSLA upraszcza proces definiowania usług świadczonych przez działy IT. Oprogramowanie automatyzuje także kontrolę realizacji umów SLA. W TSLA wykorzystano opatentowaną metodę analizy trendów, umożliwiającą rozpoznawanie potencjalnych problemów w zakresie usług IT jeszcze przed ich wystąpieniem.

Tivoli Security Compliance Manager

Dzięki możliwości identyfikowania tzw. podatności systemów na ataki czy naruszeń ustalonych reguł bezpieczeństwa, TSCM działa jak system wczesnego ostrzegania. Oprogramowanie wspiera proces definiowania spójnych zestawów reguł bezpieczeństwa i umożliwia monitorowanie zgodności z ustaloną polityką. Jest ono dostarczane wraz z predefiniowanym zestawem rekomendowanych przez IBM reguł bezpieczeństwa. Przykładowo, TSCM automatyzuje skanowanie serwerów i komputerów biurkowych, co pozwala na ograniczenie do minimum zadań związanych z ręcznym sprawdzaniem bezpieczeństwa systemów. Dostarcza przy tym szczegółowych informacji dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, jak również audytorów.

Tivoli License Use Manager

TLUM przeznaczony jest dla producentów i użytkowników ich oprogramowania. Pierwsi zapewniają użytkownikom możliwość korzystania z oprogramowania w ramach ustalonych limitów, możliwość wykorzystania produktu na podstawie jego faktycznego użycia oraz chroni swoją własność intelektualną. Użytkownicy zyskują gwarancję, że posiadają odpowiednią liczbę licencji pokrywającą wszelkie potrzeby i zyskują gwarancję legalności posiadanych aplikacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200