Zarządzanie z Intelem

Intel LANDesk Management Suite 2.5 obsługuje sieci NetWare i Windows NT

Intel LANDesk Management Suite 2.5 obsługuje sieci NetWare i Windows NT

LANDesk Management Suite to intelowski system do zarządzania komputerami pracującymi w sieciach. Do niedawna obsługiwał on wyłącznie środowisko sieciowe NetWare, lecz ostatnia wersja pakietu, oznaczona numerem 2.5, może z jednego miejsca zarządzać siecią, w której obok serwerów NetWare pracują także maszyny z Windows NT. Inną nową cechą tej wersji jest możliwość zdalnego zarządzania siecią przez Internet. Oprócz tego usprawniono działanie takich aplikacji, wchodzących w skład poprzednich wersji, jak: zdalna kontrola i inwentaryzacja zasobów, dystrybucja oprogramowania, monitorowanie serwerów, kontrola użytkowania licencji, scentralizowane alarmowanie, zarządzanie drukarkami i zarządzanie DMI. Pakiet jest wyposażony także w narzędzie do rozpoznawania wirusów (Virus Scan), których usuwaniem zajmuje się jednak oferowany oddzielnie LDMS Virus Protect.

Przegląd możliwości

LDMS 2.5 może zarządzać sieciami LAN, pracującymi pod kontrolą NetWare lub Windows NT. Sieciowe stacje robocze mogą pracować pod DOS, Windows 3.x i Windows 95, a także pod OS/2 lub Macintosh System 6 i 7 (dla tych dwu platform nie jest jednak możliwa dystrybucja oprogramowania).

W skład pakietu wchodzi 13 narzędzi (patrz tabelka), które umożliwiają kompleksowe przeglądanie, zarządzanie i sterowanie siecią lokalną z jednego miejsca. Poszczególne komponenty pakietu są ze sobą dobrze zintegrowane, oferując użytkownikom jednolity interfejs, możliwość wymiany danych między aplikacjami oraz wspólną bazę danych. Relatywnie mała liczba przesyłanych przez sieć pakietów zarządzających pozwala efektywnie zarządzać sieciami LAN i WAN już przy przepustowości łączy 56 Kbps.

Architektura LDMS 2.5

Jedną z kluczowych cech LDMS 2.5 jest możliwość dystrybucji oprogramowania. Wykonywana jest ona automatycznie, bez konieczności pojedynczego instalowania programów na każdym z komputerów. Podstawą dla procesu dystrybucji jest centralna baza inwentaryzacyjna, zawierająca informacje o wszystkich komputerach pracujących w sieci.

W przypadku dystrybucji pakietu oprogramowania cały proces zaczyna się od zapamiętania stanu plików systemowych "czystej" stacji roboczej przed instalacją oprogramowania i stanu po wykonanej instalacji. Informacje o różnicy między pierwszym i drugim stanem są wykorzystywane do stworzenia pakietu dystrybucyjnego.

Korzystając z bazy inwentaryzacyjnej, można szczegółowo określić stacje, na których ma być wykonana instalacja (np. na podstawie minimalnych wymagań sprzętowych) i przesyłać oprogramowanie wyłącznie do tych stacji, które spełniają postawione warunki. Proces dystrybucji może odbywać się w dowolnym czasie, nawet wtedy gdy użytkownik nie jest zalogowany do systemu (musi jednak mieć załadowane sterowniki sieciowe).

Nie mniej ważną cechą LDMS 2.5 jest też aplikacja, umożliwiająca zliczanie wymaganych licencji oprogramowania (liczba użytkowników korzystających jednocześnie z danego programu). Jednak konstrukcja tej aplikacji jest dosyć ograniczona i umożliwia jedynie liczenie jej kopii uruchamianych bezpośrednio z serwera, a nie na poszczególnych stacjach roboczych.

Plusem systemu jest dobry mechanizm zdalnego zarządzania komputerami pracującymi w sieci. Dzięki niemu administrator może szybko rozwiązywać takie problemy użytkowników, jak "nie mogę drukować" lub "nie mogę się zalogować". Większość problemów może być rozwiązana przez porównanie dwóch kolejnych wersji plików konfiguracyjnych, a co za tym idzie prześledzenia zmian, jakie zaszły w konfiguracji.

Nowa wersja LDMS pozwala administratorom wykorzystywać Internet i intranety do wykonania większości zadań związanych z zarządzaniem siecią. Za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW administrator może z jednego miejsca uzyskać dostęp, zinwentaryzować zasoby oraz dystrybuować oprogramowanie do dowolnego klienta intranetu.

W nowej wersji pakietu znacznie zmienił się też generator raportów. Obecnie można dowolnie łączyć stare, wygenerowane wcześniej raporty z informacjami otrzymywanymi w czasie rzeczywistym w celu wydruku, prowadzenia statystyk pracy serwera, generowania alarmów itp. Tego typu raporty mogą być generowane automatycznie (dostępnych jest wiele rodzajów szablonów), wspomagając dokumentowanie problemów, do których można odwoływać się w przyszłości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200