Zarządzanie z Intelem

Inne kluczowe cechy nowej wersji systemu to:

- scentralizowana baza zarządzania

- regularny proces inwentaryzacyjny, który na bazie binderów Novella (katalogi nazewnicze), informacji sieciowych Microsoft lub drzewa NDS ma możliwość włączania uzyskanych wiadomości do wspólnej bazy danych (np. rozpoznaje ponad 4 tys. aplikacji)

- możliwość kontrolowania oddalonych serwerów

- scentralizowany mechanizm obsługi zdarzeń, pozwalający na przechwytywanie alarmów z odległych serwerów i stacji roboczych (nawet z innych platform zarządzania) w celu podjęcia odpowiednich akcji przez centralny serwer

- możliwość integracji z takimi systemami zarządzania sieciami, jak: TME (Tivoli), Open View (HP), SMS (Microsoft) oraz ManageWise (Novell).

Komunikacja między składnikami

Centrum struktury zarządzania LDMS 2.5 stanowią: serwer i konsola zarządzania, mogące komunikować się ze wszystkimi składnikami systemu.

Konsolą zarządzania może być stacja robocza, działająca pod kontrolą Windows 3.x lub Windows 95, na której zainstalowano odpowiednie oprogramowanie zarządzające. Jest ona odpowiedzialna za obsługę alarmów, które otrzymuje z systemu zarządzania zdarzeniami (Alert Management System). W określonych odstępach czasu przeszukuje ona także sieć lokalną w celu aktualizacji listy administrowanych urządzeń i wysyła zaktualizowane do serwera zarządzania.

Konsola sprawuje także kontrolę nad tzw. sondami. Są to DOS-owe stacje robocze, na których uruchomiono aplikację umożliwiającą wykrywanie ruchu w danym segmencie sieci. Dzięki nim konsola może monitorować odległe sieci - nawet przez routery i bridge.

Implementacja

Intel rekomenduje instalację serwera zarządzania w każdym oddziale firmy przy domenie zarządzania nie większej niż 3 tys. węzłów. Możliwe jest też rozszerzenie funkcjonalności systemu o zarządzanie sieciami WAN dzięki ograniczeniu do minimum ruchu związanego z obsługą sieci (pakietów kontrolnych).

Powodem, dla którego użytkownik chciałby jednak ograniczyć rozmiar swojej domeny w sieci WAN, jest dodatkowy ruch generowany przez wykonywane przez LDMS usługi w tle. Mimo że ruch ten jest ograniczony do minimum, może on powodować drastyczny spadek przepustowości systemu we wrażliwych segmentach sieci szkieletowej. W takich przypadkach należy ograniczyć domeny zarządzania do pojedynczych oddziałów firmy.

W LDMS 2.5 wzbogacono możliwości przeglądania struktury sieci na konsoli zarządzania o przegląd domen. Pozostałe nowe możliwości konsoli to: zarządzanie serwerami, klientami i stacjami roboczymi nie tylko pod Windows 3.1x, ale także pod Windows 95 oraz możliwość importu zdarzeń AMS z innych domen z dowolnego serwera zarządzania. Ta ostatnia cecha pozwala uzyskiwać informacje o zdarzeniach, które zaszły w dowolnej części zarządzanej sieci, niekoniecznie w bieżącej domenie.

Przykładowe instalacje

Intel sugeruje, by w jednej domenie zarządzania znalazły się wszystkie serwery i stacje robocze małych i średnich sieci nie zawierających zbyt wielu wyjść do sieci WAN i w których nie kładzie się nacisku na izolację segmentów.

W dużych, szybkich sieciach LAN, zainstalowanych na niewielkiej przestrzeni, dodatkowy ruch wynikający z działania LDMS jest łatwo akceptowalny, szczególnie jeśli uwzględnić zalety działania całego pakietu.

W przypadku sieci WAN z wolnymi i rzadko używanymi łączami Intel radzi połączyć kilka mniejszych sieci w jedną domenę zarządzania. W ramach LDMS można bowiem łączyć bazy danych zasobów różnych serwerów, co umożliwia przeglądanie zawartości różnych domen z pojedynczej konsoli zarządzania. Ponadto pakiet odpowiedzialny za dystrybucję oprogramowania może być automatycznie przekopiowany na odległe serwery, gdzie można wykonywać lokalną dystrybucję.

Wreszcie w rozległych, wielooddziałowych sieciach WAN z szybkimi łączami cała sieć powinna znajdować się w jednej domenie zarządzania, co pozwoli scentralizować świadczenie usług przez LDMS.

Ceny

Ceny za LDMS wahają się od 125 USD do 50 USD na węzeł w zależności od liczby licencji (patrz tabelka). Do końca sierpnia br. Intel udziela 50% bonifikaty użytkownikom poprzednich wersji LDMS i tym klientom, którzy chcą stosować pakiet jako uzupełnienie Microsoft SMS, Tivoli TME lub HP Open View, oraz 60% bonifikaty użytkownikom starszych wersji ManageWise (1.0 i 2.0). Kolejna wersja ostatniego z wymienionych pakietów, zapowiadana na II poł. br., będzie standardowo wyposażona w LANDesk Management Suite 2.5.


TOP 200