Zarządzanie w Internecie

Uprzejmie zawiadamiam, że w sieci Internet działa lista dyskusyjna poświęcona problemom zarządzania, zwłaszcza w specyficznych warunkach polskiej transformacji ekonomicznej.

Uprzejmie zawiadamiam, że w sieci Internet działa lista dyskusyjna poświęcona problemom zarządzania, zwłaszcza w specyficznych warunkach polskiej transformacji ekonomicznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do uczestniczenia w dyskusjach. Aby się zapisać należy wysłać jednolinijkowy list pod adreem: [email protected] z jednolinijkową zawartością: sub menedzer Imię Nazwisko

<div align="right">Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Jarzewski

administrator listy</div>


TOP 200