Zarządzanie transmisją w TP

Siemens ICN zawarł z Telekomunikacja Polską umowę na wdrożenie systemu zarządzania urządzeniami teletransmisyjnymi oraz na budowę w Katowicach i Warszawie centrów zarządzania transmisją SDH.

Projekt przewiduje centralizację systemów zarządzania sieciami teletransmisyjnym SDH, zrealizowanymi na sprzęcie Siemensa w Polsce, co pozwoli Telekomunikacji Polskiej na bardziej sprawną optymalizację swych zasobów sieciowych. Jego realizacja umożliwi ujednolicenie istniejącego oprogramowania, dotyczącego zarówno poszczególnych elementów sieci, jak i systemów zarządzania sieciami.

Zgodnie z umową, ICN dostarczy najnowszą wersję oprogramowania systemu zarządzania TNMS (Transmission Network Management System), usprawniającego bieżące zarządzanie eksploatowanymi sieciami, jak też przewidywanymi do instalacji sieciami optycznymi – w oparciu o firmowe rozwiązania SURPASS hiT. System TNMS wyposażono w interfejsy umożliwiające dołączenie systemów zarządzania NEMS do nadzorowania wyższych warstw komunikacji sieciowej.

Zobacz również:


×