Zarządzanie tożsamością z CA

Po zapowiedziach konkurentów dotyczących rozwoju systemów zarządzania tożsamością i dostępem, Computer Associates ogłosiła plan połączenia sześciu produktów eTrust w zunifikowany zestaw zarządzania tożsamością i dostępem.

Firma udostepniła nową wersję eTrust Admin - pierwszy komponent eTrust Identity and Access Management Suite. Uaktualnienie pięciu pozostałych produktów zapowiedziano na maj 2004 roku ( podczas konferencji CA World 2004).

Nowa wersja Trust Admin została wyposażona w ulepszony interfejs użytkownika i szereg mechanizmów wspomagających powiązanie mechanizmów wyposażania użytkownika (provisioning) z innymi procesami biznesowymi.

Zobacz również:

Przyszłe wydania produktów eTrust Access Control, Audit, Directory, Single Sign-On i Web Acces Control mają ujednolicić komponenty zestawu, implementując wspólny interfejs użytkownika i standaryzując numeracje wersji.

Dla użytkowników, którzy zechcą używać tylko niektórych składowych zestawu, wszystkie komponenty eTrust Identity and Access Management Suite mają współpracować z produktami innych firm oraz obsługiwać standardy XML, takie jak SAML (Security Assertion Markup Language), SPML (Service Provisioning Markup Language) i architekturę Federated Network Identity ( Liberty Aliance Projekt).

Decyzja CA o integracji produktów zarządzania tożsamością i dostępem, związana jest z szybkim rozwojem rynku produktów zarządzania tożsamością. Kierunek ujednolicenia zestawu produktów jest zbieżny z podobnymi kierunkami przyjętymi przez IBM, Novella i innych. Jest to rezultat nacisku użytkowników, którzy zgłaszają potrzebę integracji zarządzania tożsamością z innymi funkcjami systemów bezpieczeństwa.

Podczas gdy firmy takie jak Novell, CA i IBM mogą w sposób prosty ściślej łączyć między sobą istniejące już rozwiązania, mniejsze firmy zajmujące się tymi zagadnieniami próbują odpowiedzieć na to wyzwanie integracją partnerską, tworząc w ramach porozumień oprogramowanie wzajemnie komplementarne.


×