Zarządzanie sprzętem komputerowym

Firma Apsylog oferuje specjalny program Parc Manager do zarządzania sprzętem komputerowym przedsiębiorstwa.

Firma Apsylog oferuje specjalny program Parc Manager do zarządzania sprzętem komputerowym przedsiębiorstwa. Program pracuje w środowisku Windows, wymaga 3 MB pamięci i co najmniej procesora 386. Parc Manager ten to specjalizowana baza danych o strukturze swobodnej, pozwalająca na zapisywanie informacji o dostawcach sprzętu komputerowego, instalacji i użytkownikach, awariach sprzętu oraz sposobach ich usuwania. Program umożliwia też tworzenie raportów na temat niezawodności sprzętu, ułatwia wybór solidnych dostawców i serwisu, przygotowywanie informacji finansowych dotyczących eksploatacji sprzętu komputerowego itp. Umożliwia posługiwanie się językiem SQL dla tworzenia raportów. Może pracować samodzielnie lub w dowolnych sieciach (Novell, Lan Manager i in.). Cena na rynku francuskim 14 tys. franków (około 38,5 milionów złotych).


TOP 200