Zarządzanie sieciami NetWare

Novell wprowadził na rynek nową wersję oprogramowania do zarządzania sieciami ManageWise.

Novell wprowadził na rynek nową wersję oprogramowania do zarządzania sieciami ManageWise.

Oprogramowanie do zarządzania sieciami komputerowymi oceniane powinno być zarówno za to co robi, jak i za to czego nie robi. Nowy ManageWise 2.1 firmy jest bardzo bogatym produktem, ale jego procedury instalacyjne nie działają w zbyt przyjazny sposób. Trudność w opanowaniu obsługi programu, jak też jego złożoność powodują, że nie jest on odpowiednim narzędziem dla małych, a nawet wielu średnich sieci LAN. ManageWise, podobnie jak LANDesk Intela, dedykowany jest dla większych organizacji, które potrzebują zaawansowanych funkcji zarządzania siecią i monitoringu jej pracy. Dla mniejszych sieci bardziej przydatny jest np. Norton Administrator for Networks firmy Symantec, który jest łatwy zarówno w instalacji, jak i w administrowaniu.

Instalacja

Instalacja ManageWise była bardzo szybka i nie nastręczała żadnych kłopotów. Pojawiły się one dopiero po ponownym wystartowaniu serwera. NetWorker firmy Legato Systems odmówiło pracy. Podobnie było z unixową konsolą Novella, która nie pozwoliła mi zalogować się do sieci, mimo że to samo hasło zadziałało na moim komputerze.

Kiedy zajrzałem do pliku AUTOEXEC.NCF, stwierdziłem, że instalator ManageWise przemieścił wiele linii poleceń, a o wiele więcej z nich skomentował, co dodatkowo utrudniło śledzenie zmian. Poza tym okazało się, że AUTOEXEC.NCF odwołuje się do kolejnych plików NCF, a to rownież skomplikowało wykrywanie przyczyn niepoprawnego działania systemu.

Brak deinstalacji

Im więcej systemów oglądam, tym bardziej doceniam te, które posiadają czystą procedurę instalacyjną i pozwalają się w prosty sposób zdeinstalować. Niestety, ManageWise nie ma żadnej z tych cech.

Program zainstalowano w 10 katalogach na serwerze plików, z których większość utworzona została przez procedurę instalacyjną. Podczas instalacji zastępowane pliki NLM i AUTOEXEC.NCF umieszczone zostały w oddzielnym katalogu, gdyby ktokolwiek chciał ręcznie odtwarzać stan sprzed instalacji.

Sieciowi klienci

Zanim zainstalowałem klientów ManageWise na komputerach użytkowników sieci, musiałem jedynie uczynić ich członkami grupy MANAGEWISEGROUP. Kiedy użytkownicy logowali się do sieci, to odpowiednie oprogramowanie klienckie instalowane było na ich komputerach automatycznie. Dzięki temu w prosty sposób mogłem sprawdzić poprawność działania klienta ManageWise na wielu komputerach i platformach, zanim zdecydowałem się go wdrożyć w całej sieci.

Jak się jednak okazało, instalacja klienta ManageWise na komputerach PC nie jest w pełni automatyczna, a wręcz może być zbyt skomplikowana dla zwykłych użytkowników. Pytania, które się podczas niej pojawiają, mogą być dla laików niezrozumiałe. Nie znalazłem sposobu, który pozwoliłby mi w prosty sposób zautomatyzować instalację, niemniej Novell zapewnia, że można to uczynić za pośrednictwem oddzielnie przygotowanych skryptów instalacyjnych.

Problematyczna była także instalacja klienta ManageWise na komputerach z Windows 95. Novell nie oferuje żadnej procedury deinstalacyjnej, która pozwoliłaby usunąć agenta programu ze stacji z tym systemem (procedura taka dostępna ma być w kolejnej wersji ManageWise).

Dodatkowo instalacja zmieniła skrypty logujące do sieci NetWare, w wyniku czego systemy Windows i Windows 95 były rozpoznawane na różne sposoby. Spowodowało to, że przy uruchamianiu Windows 95 automatycznie uruchamiany był DOS-owy program antywirusowy. Według Novella należy ręcznie poprawić skrypty logujące zmodyfikowane przez ManageWise, tak by uruchamiały one okienkową wersję tej aplikacji.

Także inne parametry, podawane w skryptach logujących, przestały działać poprawnie. Posłuszeństwa po instalacji ManageWise odmówiło np. polecenie EXIT MENUFILE. Powodem tego był program, którego pakiet ManageWise używa do wczytywania DOS-owych programów rezydentnych TSR. By rozwiązać ten problem musiałem przenieść komendy wywołujące TSR do oddzielnego pliku BAT wywoływanego już po zrealizowaniu komendy EXIT ze skryptu logującego lub też przenieść je do pliku AUTOEXEC.BAT znajdującego się na każdym z dysków klientów sieciowych.


TOP 200