Zarządzanie sieciami Microsoftu

Gigant z Redmond przygotowuje nowe produkty dla administratorów sieci.

Gigant z Redmond przygotowuje nowe produkty dla administratorów sieci.

Microsoft pracuje nad kolejną wersją pakietu do zarządzania sieciami komputerowymi (w zasadzie tylko komputerami pracującymi w tych sieciach) Systems Management Server. Nowa wersja oprogramowania umożliwiać ma zarządzanie infrastrukturą sieciową, znajdującą się między serwerem a klientem - nie tylko komputerami, ale innymi urządzeniami pracującymi w sieci.

Nowe cechy nie zostaną jednak w pełni wdrożone w najbliższej wersji SMS-a, noszącej kodową nazwę Opal. Oferować ona będzie jedynie podstawowe narzędzia, umożliwiające wykrywanie urządzeń sieciowych i tworzenie prostych map sieci. Dopiero wersja następna po Opalu pozwoli nie tylko odszukiwać w sieci koncentratory, bridge i routery, ale także nimi zarządzać oraz nadzorować ich pracę w sposób ciągły.

Tylko Microsoft

Microsoft nie zamierza jednak konkurować z tak zaawansowanymi produktami, jak: OpenView Hewlett-Packarda czy NetView IBM, umożliwiającymi kompleksowe zarządzanie środowiskiem sieciowym i telekomunikacyjnym w przedsiębiorstwach. Firma zamierza jednak rozszerzyć możliwości SMS-a na tyle, by klient - korzystający z sieci zbudowanej na bazie oprogramowania Micrsoftu - nie musiał stosować żadnego dodatkowego oprogramowania do oddzielnego zarządzania urządzeniami sieciowymi. Opal będzie automatycznie wyszukiwał urządzenia sieciowe przy wykorzystaniu protokołu SNMP. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu technologii brytyjskiej firmy Network Managers, którą Microsoft przejął w III kw. 1995 r. Opal, którego wersja beta dostępna ma być jeszcze w II kw. tego roku (pełna wersja zapowiadana jest na koniec br,), umożliwiać ma także pełne zarządzanie siecią za pośrednictwem dowolnej przeglądarki !WWW. Do tego celu wymagane będzie oprogramowanie serwera IIS 3.0, realizującego technologię Active Server Pages. Nowy SMS będzie także wyposażony w prostszy niż dotąd interfejs graficzny i łatwiejszą procedurę instalacyjną.

Konsola zarządzania

Innym nowym produktem, ułatwiającym zarządzanie środowiskiem programowym Microsoftu jest Microsoft Management Console (MMC), który znajdzie się w Windows NT 5.0. Produkt ten ma stanowić wspólny interfejs dla wszystkich działań podejmowanych przez administratora systemu i . Jednocześnie, za pośrednictwem specjalnego interfejsu, będzie on zintegrowany z usługami katalogowymi Active Directory Service. Interfejs ten umożliwi producentom sprzętu sieciowego proste umieszczanie informacji o produkowanych przez nich urządzeniach w odpowiednich miejscach bazy katalogowej systemu NT.


TOP 200