Zarządzanie serwisami bezprzewodowymi

IBM oferuje nowe oprogramowanie wspierające technologie bezprzewodowe - moduł o komercyjnej nazwie Mobile Office Entry Jumpstart umożliwia efektywniejsze zarządzanie oprogramowaniem, sprzętem oraz usługami w sieciach bezprzewodowych.

Oprogramowanie dedykowane jest dla przedsiębiorstw, które korzystają z zalet komunikacji bezprzewodowej - platforma umożliwia odbieranie uprzednio zdefiniowanych komunikatów systemowych dotyczących istotnych dla pracownika procesów niezależnie od jego lokalizacji oraz aktualnie wykorzystywanej technologii sieciowej (przełączanie pomiędzy różnymi sieciami komórkowymi a WLAN).

W ramach podstawowego pakietu IBM dostarcza nowe wersje programów WebSphere Everyplace Access oraz Everyplace Connection Manager, a także 50 terminali PDA (Palm Tungsten) wraz z kartami umożliwiającymi dołączenie do sieci bezprzewodowej.

Zobacz również:

  • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym
  • Kod źródłowy WWW sprzedany
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200