Zarządzanie serwerami (4) Hewlett-Packard i linia NetServer

W naszym małym cyklu kolej na narzędzia oferowane przez firmę Hewlett-Packard, pomagające administratorom monitorować pracę serwerów, zarządzać nimi i w razie potrzeby lokalizować ewentualne uszkodzenia oraz usuwać zagrożenia.

W naszym małym cyklu kolej na narzędzia oferowane przez firmę Hewlett-Packard, pomagające administratorom monitorować pracę serwerów, zarządzać nimi i w razie potrzeby lokalizować ewentualne uszkodzenia oraz usuwać zagrożenia.

Oto narzędzia wspomagające pracę serwerów linii NetServer, opartych na procesorach wytwarzanych przez Intel:

 • HP TopTools,
 • HP TopTools Remote Control Card,
 • Integrated HP Remote Assistant,
 • HP OpenView ManageX Event Manager.
 • Zarządzanie serwerami (4) Hewlett-Packard i linia NetServer

  Pakiet HP TopTools składa się z wielu elementów pozwalających zarządzać serwerem zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Dostępne są różne wersje tego narzędzia, w tym monitorujące środowisko serwera i poszczególne komponenty systemu. Narzędzie oznaczone symbolem TopTools 4.5 jest przeznaczone dla heterogenicznych środowisk opartych na serwerach HP NetServers (procesory Intel) i HP 9000 (procesory klasy RISC). Administrator może użyć pakietu, który monitoruje serwer lokalnie, lub zdecydować się na pakiet TopTools AutoAlert, dzięki któremu może zdecydować, w jaki sposób będzie informowany o tym, że z systemem dzieje się coś niedobrego.

  Pakiet HP TopTools for Servers wykorzystuje technologię HTML (zarządzanie serwerami z wykorzystaniem przeglądarki i sieci Web), zbierając informacje i dane statystyczne bezpośrednio z serwerów HP NetServers. Produkt ten pracuje zgodnie z popularnymi standardami używanymi do zarządzania sieciami, takimi jak SNMP i Desktop Management Interface.

  Pakiet HP TopTools Remote Control Carddoskonale nadaje się do zarządzania serwerami linii NetServers (opartymi na procesorach firmy Intel), wykonuje to zadanie zdalnie, wykorzystując do tego celu modem i linię telefoniczną lub sieć komputerową. Administrator może wtedy sprawdzić, czy monitorowane pracują poprawnie, a dzięki funkcji noszącej nazwę Group Actions serwery są wpisywane na specjalną listę (tworząc grupę logiczną), tak aby można było nimi zarządzać globalnie. I tak wszystkie firmowe uaktualnienia można wtedy wykonywać nie na poszczególnych serwerach, ale od razu na wielu serwerach wchodzących w skład określonej grupy.

  Pakiet Integrated HP Remote Assistant jest dostępny w wersji obsługującej niektóre serwery NetServer serii L. Narzędzie to pozwala zarządzać zdalnie systemami z konsoli Windows NT, a administrator może uruchamiać w tym trybie diagnostykę i programy konfigurujące serwer, jak również zażądać, aby po przekroczeniu określonych wartości progowych pakiet powiadamiał go automatycznie o tym zdarzeniu. Narzędzie to kontroluje na przykład temperaturę i jeśli tylko będzie ona za wysoka, serwer jest automatycznie zamykany, aby nie doszło do utraty danych. W ten sam sposób jest stale monitorowana pamięć systemu.

  Pakiet HP OpenView ManageX Event Manager służy do zarządzania klastrami składającymi się z serwerów linii NetServer i z innych wysokowydajnych systemów przetwarzania danych. Pakiet monitoruje wykorzystanie układów CPU i sprawdza pamięć systemową. Administratorzy mogą tu tworzyć i następnie stosować określone reguły postępowania obowiązujące w sieciach Windows NT lub NetWare, które sprawdzają cały czas, czy serwer zachowuje się normalnie. Narzędzie Event Manager jest zintegrowane z pakietem HP TopTools.


  TOP 200