Zarządzanie przyszłości

Gdy sytuacja makroekonomiczna poprawi się, managerowie działów IT zaczną zatrudniać nowych pracowników, jednocześnie kładąc duży nacisk na szkolenia - wynika z badań przeprowadzonych przez META Group.

Zarządzanie kapitałem ludzkim od dawna było jedna z kluczowych kwestii w strategiach wielu firm. Zwłaszcza w strategii opartej na wiedzy, gdzie indywidualne osiągnięcia pracownika przynoszą zyski. Mimo, że wielkość zatrudnienia maleje, nadal duży nacisk kładziony jest na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Do tej pory wielu szefów działów IT koncentrowało się raczej na poszukiwaniu nowych talentów niż szkoleniu pracowników.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Meta Group, na świecie managerowie ds. IT zamierzają zatrudnić 600 tys. osób, gdy tylko sytuacja ekonomiczna ulegnie poprawie, jednak połowa z tych stanowisk jest zamrożona do końca II kw. 2002 r. W ciągu bieżącego roku dla 80% firm z listy Global 2000 rekrutacja do działu IT będzie jednym z najważniejszych celów.

Przeciętna długość szkolenia w branży IT spadła w ciągu ostatnich 4 lat z 12 do 7 dni. W latach 2003 - 2004 główni gracze na rynku będą się koncentrować na przyciąganiu do firm najbardziej utalentowanych pracowników i uzupełnianiu działów konsultantami i partnerami biznesowymi. W latach 2004 - 2005 e-learning będzie ewoluował w stronę tworzenia grup pracowników pracujących z wolnej stopy. Managerowie będą musieli zmienić metody rekrutacji i położyć większy nacisk na szkolenia.

Jak wynika z badań, jedynie 33% firm z listy Global 2000 uważa, że są w stanie przyciągnąć najzdolniejszych pracowników, zaś tylko 7% jest zdania, że pomogła rozwinąć zatrudnionym zawodowe możliwości.