Zarządzanie poprzez cele w chmurze

Zajmująca się konsultingiem technologicznym firma GAVDI Polska S.A. wdrożyła w firmie Mondial Assistance oprogramowanie SAP SuccessFactors.

Rozwiązanie dostępne w chmurze służy do planowania i rozliczania wyników pracy oraz oceny kompetencji pracowników. Od marca tego roku z narzędzi korzysta 200 osób. Poprzez portal menedżerowie mogą w systemie zaplanować cele podległych im pracownikom, dokonać oceny kompetencji oraz zaplanować działania rozwojowe. Pracownicy zaś formularz zaakceptować lub zgłosić uwagi. Aplikacja pozwala zatrudnionym w Mondial Assistance na dokonanie samooceny, a kadrze kierowniczej na przeprowadzenie rocznej ewaluacji. Wcześniej wyznaczanie celów i ocena ich realizacji w firmie odbywała się przy użyciu plików Excel oraz papierowych dokumentów.

Zobacz również:


TOP 200