Zarządzanie połączeniami DSL i ISDN

Firma AVM wprowadziła na rynek pakiet zarządzający swoimi urządzeniami FRITZ!Card DSL i FRITZ!Box (szerokopasmowy dostęp do Internetu oparty a technologiach DSL i ISDN). Pakiet FRITZ!DSL składa się z pięciu modułów i zawiera narzędzia diagnostyczne, zaporę oraz programy kontrolujące połączenia i wspierające aplikacje VoIP.

Zarządzanie połączeniami DSL i ISDN
Oprogramowanie FRITZ!DSL pozwala w pełni korzystać z przepustowości połączeń ADSL/ISDN i utrzymać jakość usług świadczonych przez te środowiska na niezmienionym poziomie. Pakiet składa się z pięciu modułów i każdy z nich można uruchamiać oddzielnie.

A oto te moduły: FRITZ!web DSL (kontroluje połączenie z Internetem), FRITZ!webProtect (pozwala użytkownikowi autoryzować lub ograniczać dostęp do Internetu aplikacjom zainstalowanym na pececie, ADSLWatch (moduł używany do kompleksowego kontrolowania połączenia ADSL, szczególnie pomocny do diagnozowaniu błędów i usuwaniu awarii), FRITZ!fon DSL (moduł wspierający aplikacje przesyłające głos przez sieć IP; VoIP) i FRITZ!cam (moduł wspierający aplikacje przesyłające obrazy wideo przez sieć IP; organizowanie wideokonferencji). Dwa ostatnie moduły będą wkrótce bezpłatnie dostępne do ściągnięcia z serwera AVM (http://www.avm.de/en/ ).

Zobacz również:

  • Liderzy IT mają problemy z modernizacją aplikacji – wyniki badania

Oprogramowanie FRITZ!DSL stanowi integralną część urządzeń FRITZ!Card DSL oraz FRITZ!Box. Wyłącznym dostawcą urządzeń FRITZ! na terenie Polski jest HSF Poland (http://www.hsf.pl ).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200