Zarządzanie pamięcią masową dla serwerów Windows 2000

Firma Veritas Software wprowadza zintegrowany zestaw rozwiązań do zarządzania pamięcią masową, przeznaczony dla serwerów Microsoft Windows 2000.

Firma Veritas Software wprowadza zintegrowany zestaw rozwiązań do zarządzania pamięcią masową, przeznaczony dla serwerów Microsoft Windows 2000.

Oferowane oprogramowanie wykorzystuje technologie firmy Veritas, zapewniające wirtualizację pamięci masowej, tworzenie kopii zapasowych oraz migrację aplikacji pomiędzy centrami przetwarzania danych, także w przypadku utraty centrum podstawowego. Produkty te uzupełniają dotychczasową ofertę Veritas do zarządzania kopiami zapasowymi w środowiskach Windows.

Zobacz również:

Zintegrowany zestaw dla platformy Windows Veritas Software składa się z szeregu rozwiązań. Veritas Volume Manager (menedżer woluminów) zapewnia wirtualizację pamięci masowej dostarczanej przez wielu dostawców i scentralizowane jej zarządzanie. Zwiększenie dostępności kluczowych aplikacji zapewniają techniki zarządzania pamięcią masową w trybie online, dostępne w Volume Manager oraz Veritas Cluster Server (serwer klastrów), zarządzający aplikacjami i umożliwiający ich awaryjne przełączanie. Opcja Veritas FlashSnap umożliwia tworzenie "zamrożonych" w wybranym punkcie czasowym obrazów danych, które mogą być przeniesione na inny serwer. Pozwala to odciążyć serwery produkcyjne od procesów zarządzania kopiami zapasowymi.

Firma oferuje także rozwiązanie umożliwiające przywrócenie przetwarzania danych po katastrofie (Disaster Recovery), dzięki użyciu Veritas Volume Replicator (replikator woluminów), który umożliwia symetryczną replikację danych do serwerów w zapasowym ośrodku przetwarzania, oraz Veritas Global Cluster Manager (globalny menedżer klastrów), który monitoruje klastry Veritas Cluster Server i umożliwia szybkie, automatyczne przełączanie aplikacji pomiędzy ośrodkami. Veritas Edition for Microsoft Exchange 2000 usprawnia zarządzanie dostępnością, pamięcią masową oraz odtwarzaniem dla Microsoft Exchange.

Ceny najprostszych konfiguracji produktów Veritas tej platformy kształtują się (w USD) następująco:

Volume Manager 3.0 - 1244

FlashSnap Option 3.0 - 2494

Global Cluster Manager 2.0 - 7500

Cluster Server 2.0 - 6244

Volume Replicator 3.0 - 4000

Edition for Microsoft Exchange 2000-4994.


TOP 200