Zarządzanie infrastrukturą zasilania i chłodzenia serwerowni

Bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie monitorowania zarówno wszystkich kluczowych urządzeń należących do warstwy infrastruktury serwerowni, jak i środowiska. System monitorowania powinien dostarczać informacji już na poziomie pojedynczej jednostki struktury systemu (np. szafy).

Aktywne zarządzanie poszczególnymi elementami odbiorczymi istotnie wpływa na zwiększenie dostępności, pozwala bowiem stwierdzić, czy urządzenia teleinformatyczne pracują prawidłowo i czy nie występują przeciążenia sieci zasilającej. Dzięki urządzeniom pozwalającym na zdalne wyłączanie lub włączanie pojedynczych urządzeń teleinformatycznych można zoptymalizować (wydłużyć) czas pracy systemu informatycznego w razie awarii zasilania (praca UPS-a z baterii), wyłączając zbędne lub mniej ważne urządzenia. Urządzenia zarządzające poszczególnymi obwodami odbiorczymi ułatwiają również administrowanie, umożliwiając ich restart oraz optymalizację pracy sprzętu w sieciach rozległych. W minionym okresie najwięksi producenci systemów wchodzących w skład infrastruktury fizycznej poszerzali swoją ofertę w zakresie polepszenia integracji systemów zarządzania układami zasilania i chłodzenia z systemem teleinformatycznym. Taka integracja pozwala skutecznie optymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, zwiększając efektywność systemu. Zastosowanie dodatkowych narzędzi monitorująco-zarządzających pozwala także na szybsze określenie elementów, które mogą być odpowiedzialne za awarię zasilania lub niekorzystne zmiany zewnętrznych czynników (np. temperatura, wilgotność), mających wpływ na poprawne działanie urządzeń teleinformatycznych.

Zwiększenie dostępności poprzez przewidywanie ryzyka wystąpienia awarii

Skuteczne narzędzia do analizy parametrów zasilania i warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność) zapobiegają występowaniu problemów, określając obszary, na które należy zwrócić uwagę, i wskazują źródła potencjalnych problemów. W celu przeprowadzania analizy wydajności oraz możliwości przewidywania awarii system zarządzania musi mieć rejestr zdarzeń wraz z odpowiednią bazą danych o systemie informatycznym. Dzięki takiej analizie możliwa jest identyfikacja problemów związanych z uszkodzeniami baterii w systemach UPS (siłowniach prądu stałego) oraz newralgicznych punktów poszczególnych obwodów, a także zdefiniowanie zakłóceń występujących w elektroenergetycznej linii zasilającej, takich jak odchylenia od znamionowej wartości, częstotliwość i czas trwania zaników napięcia. Zakłócenia zasilania i zbyt wysoka temperatura są przykładami zdarzeń, które - jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania zaradcze - mają bezpośredni wpływ na utratę dostępności systemu teleinformatycznego. Uzyskane w odpowiednim czasie informacje są krytycznym czynnikiem wpływającym na zapewnienie wysokiej dostępności systemu IT, pozwalają bowiem podejmować działania zaradcze jeszcze przed uszkodzeniem lub awarią sprzętu.


TOP 200