Zarządzanie infrastrukturą gazową

Globema wdroży System Zarządzania Majątkiem klasy GIS w Polskiej Spółce Gazownictwa (PSG) Oddział w Poznaniu.

Wartość kontraktu wynosi ponad 5 mln zł. System będzie działał w 30 Rejonach Dystrybucji Gazu, docelowo jego użytkownikami będzie 400 pracowników spółki. Globema wykorzysta własne rozwiązania na platformach uDIG i GeoServer, sprawdzone już w energetyce i ciepłownictwie.

Projekt, który potrwa do 2015 r., obejmie migrację i paszportyzację danych, w tym ponad 21 tys. km sieci gazowej, ponad 335 tys. przyłączy i ponad 200 tys. teczek dokumentacji do zeskanowania. Wdrażający wykona również parametryzację i dostosuje funkcjonalności systemu do potrzeb PSG, zintegruje dotychczasowe systemy IT, zainstaluje i uruchomi system we wszystkich oddziałach spółki, przeszkoli użytkowników, a w razie potrzeby jeszcze przez rok będzie serwisował system.

Zobacz również:


TOP 200