Zarządzanie i ropa naftowa

Jak informowaliśmy przed tygodniem, pod koniec marca br. Petrochemia Płock S.A. podpisała z SAP AG umowę na instalację i wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem SAP R/3.

Jak informowaliśmy przed tygodniem, pod koniec marca br. Petrochemia Płock S.A. podpisała z SAP AG umowę na instalację i wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem SAP R/3.

Pierwsze moduły (finansowe) będą wdrożone do końca br., Gospodarka Materiałowa - do końca 1997 r., cały system - łącznie 10 modułów - do końca 1998 r. Mimo że wartość kontraktu nie została ujawniona, można sądzić, że przekracza ona 2 mln USD.

Ponad rok temu, wraz z firmą konsultingową Coopers & Lybrand, Petrochemia podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wdrożenia kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem, co było związane m.in. z częściową zmianą procedur produkcyjnych i biznesowych. Do ogłoszonego w październiku 1995 r. przetargu zgłosiły się dwie firmy: SAP AG z systemem SAP R/3 i Oracle z Oracle Financials. Po kilkumiesięcznej analizie ofert, w ubiegłym miesiącu, wybór padł na SAP R/3.

"Specyfiką takiego przedsiębiorstwa jak Petrochemia jest prowadzenie, poza przetwarzaniem ropy naftowej, różnorodnej działalności - poczynając od rynku telekomunikacyjnego, a na rynku urzadzeń mechanicznych kończąc" - twierdzi Lech Barszczewski, główny informatyk Petrochemii Płock S.A. - "Dlatego też duże doświadczenie SAP w zakresie systemów zarządzania dla branży naftowej okazało się kluczowe. Już jego standardowe rozwiązanie pokrywało szeroki zakres funkcji niezbędnych w Petrochemii. Oracle miał mniej referencji w zakresie Oracle Financials - co najważniejsze - nie dysponował rozwiązaniem wzorcowym".

SAP R/3 działa w środowisku klient/serwer z dwoma wydzielonymi serwerami: baz danych i aplikacyjnym. Decyzja, na jakiej unixowej platformie będzie zainstalowany, zapadnie do końca kwietnia br. Obecnie testowane są przez pracowników Ośrodka Informatyki Petrochemii serwery trzech konkurencyjnych firm: HP, IBM i Digital z zainstalowanym SAP R/3. Główna baza danych będzie stworzona za pomocą Oracle 7.

Podpisany kontrakt ma charakter wartościowy. Oznacza to, że udzielona przez SAP AG licencja dotyczy maksymalnej liczby osób korzystających jednocześnie z systemu (w przypadku Petrochemii - 500), a nie liczby stanowisk, z których będzie możliwy dostęp do systemu.

Co w systemie

W skład zakupionego pakietu wchodzi, oprócz modułów pomocniczych, 10 modułów podstawowych, które ze względów funkcjonalnych można sklasyfikować jako: finansowe, "Gospodarka materiałowa" oraz "Sprzedaż i dystrybucja". Moduły finansowe, które wdrażane będą jako pierwsze, są już spolonizowane. Reszta będzie spolonizowana do końca br.

Petrochemia nie zdecydowała się ostatecznie na zakup systemu kadrowo-płacowego i systemu utrzymania ruchu. Ten pierwszy, ze względu na specyfikę polskich przepisów (częste zmiany), będzie tworzony samodzielnie przez Ośrodek Informatyki Petrochemii. Drugi - amerykańskiej firmy Champs na platformie Digitala - został wdrożony przed podpisaniem kontraktu z SAP AG. Petrochemia jest zadowolona z oprogramowania Champs, toteż nie było powodu, by kupować system utrzymania ruchu od SAP.

Petrochemia Płock S.A. to jeden z największych zakładów przemysłowych w Polsce, specjalizujący się w przeróbce ropy naftowej. W roku 1994 łączna wartość produktów wytworzonych przez Petrochemię wyniosła ponad 58 bln starych zł, co pozwoliło zająć jej III miejsce w rankingu Gazety Bankowej "500 największych polskich firm". Historię komputeryzacji Petrochemii przedstawiliśmy w Computerworld nr 6 z 5 lutego br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200