Zarządzanie dokumentami budowlanymi

Firma Erbud SA zleciła spółce ArchiDoc optymalizujące obiegu dokumentów i budowę centralnego archiwum dokumentów.

ArchiDoc odpowiada za przygotowanie do wdrożenia systemu Webcon BPS, zakup i implementację oprogramowania oraz jego bieżące utrzymanie.

ArchiDoc archiwizuje też papierowe dokumenty Erbudu. Przejęła dokumentację z 6 dotychczasowych archiwów klienta i stworzyła centralny magazyn dokumentów klienta. Połączenie usługi workflow z archiwum pozwala ograniczyć do minimum dokumentację papierową. System zapewnia pełny monitoring procesu obiegu korespondencji. Pracownicy Erbud zyskali wygodny dostęp do dokumentów w wersji elektronicznej, także z poziomu urządzeń mobilnych, co usprawnia bieżącą pracę.

Zobacz również:


TOP 200