Zarządzanie dokumentami

Bentley oferuje ActiveAsset Manager 1.0 - nowy moduł rozszerzający funkcje środowiska WorkPlace.

Bentley oferuje ActiveAsset Manager 1.0 - nowy moduł rozszerzający funkcje środowiska WorkPlace.

WorkPlace System Solutions, filia Bentley Systems wprowadziła do sprzedaży ActiveAsset Manager 1.0 - moduł do zarządzania dokumentacją oraz informacjami z dziedziny inżynierii. Jest on elementem systemu WorkPlace, który umożliwia tworzenie zintegrowanego środowiska zawierającego i udostępniającego informacje dotyczące instytucji, dokumentów, inżynierii oraz inne dane o zasobach firmy.

Oprogramowanie zarządza danymi inżynieryjnymi, np. projektami CAD, i obsługuje ponad 100 rodzajów plików. Program może działać w środowiskach MicroStation, AutoCAD oraz uzupełniających aplikacji Open Document Management API (ODMA), takich jak: Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Oferuje on funkcję grupowania plików w zbiory, ułatwiając zarządzanie projektami przez kojarzenie rysunków z odpowiednimi dokumentami.

ActiveAsset Manager zawiera funkcje kontroli i zabezpieczania dostępu do danych. Zmiany w dokumentach są zapisywane łącznie z informacjami na temat daty utworzenia, sprawdzenia oraz uwagami dotyczącymi zmian. Program obsługuje bezpośrednie połączenia z bazą danych Oracle, a także z OBDC, jak Microsoft SQL lub Informix.

Szczegółowe informacje na temat ActiveAsset Manager i systemu WorkPlace można uzyskać w Internecie pod adresem: http://www.workplacesystems.com/.


TOP 200